Индивидуализација и подстицај говорног развоја код деце предшколског узраста

Каталошки број програма: 711  

Не

ПУ Др Сима Милошевић, Капетана Радича Петровића 26, 11080 Земун , jelenak@pudrsimamilosevic.edu.rs, 0112606662, , 0112672976

Јелена Крсмановић , jeja0203@gmail.com, 0112606662, 0641968227, 0112672976

Татјана Ристивојевић, Дипломирани педагог, Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун; Бојана Синђелић Лазић, Дипломирани дефектолог логопед, Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун;

Татјана Ристивојевић, Дипломирани педагог, Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун; Бојана Синђелић Лазић, Дипломирани дефектолог логопед, Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Подстицај говорног развоја детета кроз индивидуализацију васпитно-образовног рада, структурирање средине у којој дете одраста и грађење односа.

- Оснаживање васпитача и медицинских сестара васпитача у индивидуализацији васпитно –образовног рада за дете са тешкоћама у говорном развоју, - грађење вртића као места заједничког живљења кроз учешће деце различитог узраста и одраслих(васпитачи, други запослени у предшколској установи, чланови породице, експерти, чланови локалне заједнице), - партиципација породице у васпитно-образовним активностима вртића.

наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данИндивидуализацијаРазвој говора и индивидуализацијаСтруктурирање срединеПартиципација родитељаЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 дин. – у цену су урачунати трошкови израде материјала, путни трошкови и евентуално преноћиште.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ"Др Сима Милошевић", Вртић Оаза, Батајнички друм 23, Београд - Земун Татјана Ристивојевић, Бојана Синђелић Лазић 30 3.98
2 ПУ Лазаревац, вртић Дечије царство, ул. Дула Караклајића 31а, Лазаревац Татјана Ристивојевић, Бојана Синђелић Лазић 30 3.99
3 Креативни центар, ул. Градиштанска 8, Београд Татјана Ристивојевић, Бојана Синђелић Лазић 30 3.97
4 ПУ "Бамби", ул. Дунавска бр.8,Бачка Топола, Татјана Ристивојевић, Бојана Синђелић Лазић 30 3.99
5 ПУ "Наша радост", ул. Слободе бб, Варварин Татјана Ристивојевић, Бојана Синђелић Лазић 29 4
6 вртић "Оаза", Батајнички друм, број 23 Татјана Ристивојевић, Бојана Синђелић Лазић 30 4

Укупно учесника: 179 | Просечна оцена: 3.99