Методе очувања живих врста у eks situ условима

Каталошки број програма: 793  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Данијела Марковић, danijela.markovic972@gmail.com, 018202300, 0695886400,

Бојан Златковић, доктор наука, Биолошке науке, Природно математички факултет, Универзитет у Нишу; Славиша Стаменковић, Др Биолошких наука, Природно математички факултет Универзитета у Нишу; Светлана Тошић, др Биолошких наука, Природно математички факултет Универзитета у Нишу;

Бојан Златковић, доктор наука, Биолошке науке, Природно математички факултет, Универзитет у Нишу; Милица Андрејев, дипломирани биолог, Средња школа Житорађа; Славиша Стаменковић, Др Биолошких наука, Природно математички факултет Универзитета у Нишу; Светлана Тошић, др Биолошких наука, Природно математички факултет Универзитета у Нишу;

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење васпитно-образовног рада у настави биологије, екологије и заштите природе, кроз имплементацију нових сазнања о заштити врста и очувању природних ресурса.

Упознавањем са савременим биотехнолошким трендовима који су у служби очувања значајних, пре свега угрожених биљних врста у ex situ условима (изван природних станишта), наставници стичу професионалну компетенцију за модернију реализацију наставе с нагласком на мотивациони и стимулативни аспект креативног и применљивог учења; Овладавање методама и техникама лабораторијског рада у циљу осавремењавања наставе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данОдабрана легислатива везана за биодиверзитет и диверзитет лишаја као биоиндикатора животне срединеПаузаОчување угрожених биљних врста флоре Србије изван њихових природних станишта; примери из праксеПаузаКултура биљних ткива in vitro и њен значај у очувању природних популација. Перспективе и проблеми ПаузаИнтродукција биљног материјала у културу in vitro, практични радЕвалуација семинара и подела сертификата

30

дана: 1
бодова: 8

По учеснику 1400,00 (нето). У цену нису укључени трошкови пута до места реализације као и сви припадајући порези.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш,Париске комуне бб,Ниш Бојан Златковић, Милица Андрејев, Славиша Стаменковић, Светлана Тошић 23 3.94
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању ,Горанска бб, Смедерево Бојан Златковић, Милица Андрејев, Славиша Стаменковић, Светлана Тошић 18 3.95
3 Центар за стручно усавршавање Лесковац Бојан Златковић, Милица Андрејев, Славиша Стаменковић, Светлана Тошић 24 3.9
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб Ниш Бојан Златковић, Милица Андрејев, Славиша Стаменковић, Светлана Тошић 17 3.99
5 Центар за образовање, Трг тополиваца, 4 Крагујевац Бојан Златковић, Славиша Стаменковић 23 3.83

Укупно учесника: 105 | Просечна оцена: 3.92