Основе управљања образовно-васпитним установама

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 655  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Владимир Маринков, , ЕТШ „Вук Караџић“ Стара Пазова; Драгана Вујковић-Буквин, , Гимназија “Светозар Марковић“ Нови Сад; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор

Владимир Маринков, , ЕТШ „Вук Караџић“ Стара Пазова; Драгана Вујковић-Буквин, , Гимназија “Светозар Марковић“ Нови Сад; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Стицање теоријске и практичне основе из области менаџмента ради јачања професионалних компетенција полазника у правцу ефикаснијег планирања рада образовно-васпитне установе.

Упознавање са основним фукцијама менаџмента и начином њихове примене. Оспособљавање полазника за стратешко планирање рада образовно-васпитне установе. Упознавање са основним улогама лидера у образовно васпитаној установи. Оспособљавање за израду планова за побољшање квалитета рада образовно-васпитне установе.

Очекује се да ће полазници на крају обуке бити оспособљени да: - усмере свој рад у установи према принципима савременог лидерства - планирају рад образовно-васпитне институције - ефикасно организују рад образовно-васпитне институције

  • 1. недеља
    • Менаџмент и лидерство у образовању
  • 2. недеља
    • Планирање у образовању

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Владимир Маринков, Драгана Вујковић-Буквин 5 3.96
2 Драгана Вујковић-Буквин, Зоран Милојевић 7 3.99
3 Драгана Вујковић-Буквин, Зоран Милојевић 3 3.97
4 Драгана Вујковић-Буквин, Зоран Милојевић 3 4

Укупно учесника: 18 | Просечна оцена: 3.98