Експерименти у настави

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 893  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Драгана Ћурчић, , Економско-трговинска школа, Бечеј; Младен Шљивовић, Дипломирани физичар за примењену физику и информатику, Гимназија Зајечар ; Маријана Милосављевић, , Фармацеутско-физиотерапеутска школа; Весна Божиловић, , „Средња школа Мали Зворник“

Драгана Ћурчић, , Економско-трговинска школа, Бечеј; Младен Шљивовић, Дипломирани физичар за примењену физику и информатику, Гимназија Зајечар ; Маријана Милосављевић, , Фармацеутско-физиотерапеутска школа; Весна Божиловић, , „Средња школа Мали Зворник“

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање квалитета наставног процеса применом експеримената и упознавање са многобројним примерима и идејама за реализацију часова/активности, као и употребу веб-алата у настави.

Унапређење знања полазника о техникама успешног експерименталног рада и разумевања њихових ефеката. Унапређивање вештина за евидентирање и тумачење резултата, као и мотивисање за њихову примену (оспособљавање за коришћење различитих начина приказивања резултата, одређивање грешака при мерењу, обраду резултата мерења, анализу резултата мерења). Јачање свести и одговорности полазника при раду ученика/деце са хемикалијама и оспособљавање за примену мера предострожности. Оспособљавање за примену веб-алата у контексту експерименталног рада. Представљање конкретних примера и идеја за реализацију експерименталног рада и употребу веб-алата.

По завршеној обуци очекује се да ће учесници бити оспособљени да: - пронађу начин за експериментални рад са ученицима, - превазиђу присутне проблеме са недостатком лабораторијског прибора и реагенаса, - самостално планирају, припреме и реализију час са експериментом; - користе различите начине приказивања резултата, одређују грешке при мерењу, обрађују резултате мерења, - анализирају резултате са ученицима и успешно евалуирају час; - примењују мере предострожности током ескперименталног рада; - примене неки од веб-алата у контексту експерим. рада; - одаберу експеримент за уводни, главни, завршни део часа и домаћи задатак; - ефикасно организују експерим. рад и прецизно одреде активности ученика и наставника за сваки сегмент часа.

  • 1. недеља
    • Значај експеримента у настави
    • Фазе експеримента у настави
  • 2. недеља
    • Дидактика експеримента у настави и сценарио за час са експериментом

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Младен Шљивовић, Весна Божиловић 13 3.95
2 Младен Шљивовић, Весна Божиловић 4 4
3 Младен Шљивовић, Весна Божиловић 8 4
4 Младен Шљивовић, Весна Божиловић 4 3.98
5 Младен Шљивовић, Весна Божиловић 4 4

Укупно учесника: 33 | Просечна оцена: 3.99