Ми и они други

Каталошки број програма: 121  

Не

Група 484, Пуковника Бацића 3, Београд, office@grupa484.org.rs, 0112660972, 0112660973, 0112660973

Тамара Цветковић, tamara.cvetkovic@grupa484.org.rs, 0112660972, 0628863612, 0112660973

Младена Прелић, доктор наука, Етнографски институт САНУ; Радина Вучетић, доктор наука, Филозофски факултет; Смиљка Блажин, дипломирани професор књижевности, Група 484;

Радина Вучетић, доктор наука, Филозофски факултет; Смиљка Блажин, дипломирани професор књижевности, Група 484; Загорка Аксентијевић Блажин, дипломирани професор филозофије, Група 484; Ружица Марјановић, дипл. проф. српског језика и књижевности, Ужичка гимназија; Јасминка Петровић, професор шпанског језика и књижевности, Рекламна агенција; Ивана Богићевић Леко, дипломирани позоришни и радио редитељ, Група 484; Дејан Илић, доктор наука, Издавачка кућа „Фабрика књига„; Роберт Козма, мастер политичких наука, Група 484; Драган Протић, дипломирани архитекта, Мултимедијална група "Шкарт"; Тамара Цветковић, дипломирани професор књижевности, Група 484;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Повећање капацитета школа за интеретничку и интеркултурну сарадњу у национално мешовитим срединама.

1. Развијати знање и вредносни систем код професора и ученика о томе да је познавање сопственог културног и етничког наслеђа као и познавање културе и наслеђа других народа - услов међусобног разумевања и прихватања 2. Развијати вештине потребне за истраживање и промоцију културних вредности различитих народа и култура у школи и локалној заједници 3. Успостављати, подстицати и подржавати активизам у школи и локалној заједници у функцији промоције добросуседства људи различитог етничког и културног порекла.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУпознавање и интеграција кроз разговор о темама које ће бити обрађене приликом реализације програмаТеоријски оквир програма кроз кључне појмовеПаузаИстраживање у локалној заједници и/или проучавање литературе у контексту интеркултурног дијалогаИстраживање у локалној заједници и/или проучавање релевантне литературе: рад са ученицимаПауза за ручакПретходни примери добре праксе у оквиру програмаПаузаОдабир теме коју ће учесници са својим ђацима обрадитиРезимирање дана2. данКако обрадити конкретне истраживачке теме у школи и градуПаузаПланирање будућег истраживачког рада са ученицима - израда акционог планаПауза за ручакПрезентација акционих плановаВежба – реализација скраћене верзије једног истраживањаПауза Резимирање дводневног рада3. данУвод – презентација резултата истраживањаПромоција истраживања: примери добре праксе друштвеног маркетингаПауза Промоција истраживања: улога вршњачких едукатораПауза за ручакВежба – осмишљавање презентације резултата истраживања на атрактиван начинПаузаДоговор око планова презентације и наступа у школи и јавностиВредновање и разговор о програму

30

дана: 3
бодова: 24

За укупну реализацију семинара (2 дана + 1 дан), у којем учествује 15 наставника, на пример, потребно је укупно 150.000,00 рсд (10.000,00 рсд по учеснику). Структура трошкова: хонорари водитеља, транспорт и смештај организатора и реализатора, храна за учеснике семинара и реализаторе, материјал за предавања и реализацију истраживања и промоције/презентације резултата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економски факултет у Суботици - Одељење у Бујановцу, Карађорђа Петровића бб, Бујановац Ивана Богићевић Леко, Роберт Козма 16 3.96
2 Економски факултет у Суботици, Одељење у Бујановцу, Карађорђа Петровића бб, Бујановац Ивана Богићевић Леко, Роберт Козма 20 3.83
3 Савремена галерија Суботица Ивана Богићевић Леко, Роберт Козма 15 3.99
4 Економски факултет у Суботици, Одељење у Бујановцу, Карађорђа Петровића бб, Бујановац Ивана Богићевић Леко, Роберт Козма 21 3.95
5 Економски факултет у Суботици, одељење Бујановац Ивана Богићевић Леко, Роберт Козма 12 3.78

Укупно учесника: 84 | Просечна оцена: 3.9