Примена драмских техника у настави језика и књижевности

Каталошки број програма: 847  

Не

БАЗААРТ, Крунска 33, bazaartheatre@yahoo.com, 0641297423, 062352142,

Даринка Ковачевић, bazaartheatre@yahoo.com, 0112697053, 0631183660,

Сунчица Милосављевић, доктор наука о позоришту, БАЗААРТ; Ивана Деспотовић, Дипломирани глумац, БАЗААРТ / УДУС ; Дафина Жагар Марков, Мастер, ЕТШ „Стари градˮ, Грађевинска школа;

Наташа Китаноска, мастер , ОШ „Влада Обрадовић Камени”; Бранијета Конџуловић, Дипл. професор српске књиж. и језика , Техничка школа за дизајн коже у Београду; Ивана Стевовић, Дипл. професор српског језика и књиж., OШ „Бранко Радичевић„ Лугавчина / Позориште ПАТОС; Валентина Нађ, Проф. југословенских књиж. и срп. језика, ОШ „Соња Mаринковић„ Зрењанин; Саша Радошевић, Дипл. проф. српског језика и књижевности, ОШ ''Серво Михаљ'', Зрењанин;

српски језик и књижевност

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Овладавање драмским техникама које својом интерактивношћу омогућавају да ученици активно учествују у обради, утврђивању и систематизацији градива и на тај начин трајно и са разумевањем усвајају нове садржаје.

– Стицање искуства у примени драмских техника и оспособљавање наставника за самостално осмишљавање интерактивне наставе – Остваривање корелације са другим предметима – Активно учешће ученика у наставном процесу – Активирање максималних креативних потенцијала наставника и ученика

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данФонетика: глас–слово и карактеристике гласова Пауза за освежењеМорфологија: од слова до речи; семантички слој речи Пауза за ручак Морфологија и творба речи Пауза за освежење2. данКњижевност и култура изражавања: најважнији књижевно–теоријски појмовиПауза за освежењеТумачење књижевног дела – тема, идеја, драматизација и адаптација, облици казивањаПауза за ручакКратке фолклорне форме и структура књижевног делаПауза за освежењеМедији: облици новинарског изражавањаЗавршетак радионице

30

дана: 2
бодова: 15

Цена по учеснику је 3.000 динара. У цену су урачунати: – трошкови изнајмљивања простора; – трошкови материјала за припрему и вођење програма; – трошкови освежења и сендвича за учеснике; – путни трошкови реализатора и координатора; куповина и штампање сертификата; – финансијска администрација; – хонорари за аутора, реализатора и координатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бранко Радичевић" - Јурија Гагарина 195, Нови Београд Наташа Китаноска, Бранијета Конџуловић 25 3.91

Укупно учесника: 25 | Просечна оцена: 3.91