ИОП и примери добре праксе у инклузији

Каталошки број програма: 201  

Не

Основна школа за ученике са сметњама у развоју Смех и суза, Станка Милосављевића 9, Алексинац, smehisuza@mts.rs, 018804626, 018808626, 018804626

Биљана Веселиновић, biljana1963@gmail.com, 018805348, 0642163559,

Биљана Веселиновић, наставник математике,физике и информатик, ОШ "Смех и суза", Алексинац; Јасмина Марковић, дипл.дефектолог - логопед, ОШ "Смех и суза", Алексинац ;

Биљана Веселиновић, наставник математике,физике и информатик, ОШ "Смех и суза", Алексинац; Јасмина Марковић, дипл.дефектолог - логопед, ОШ "Смех и суза", Алексинац ;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање наставничких компетенција и компетенција васпитача у области рада са децом са сметњама у развоју одређивањем адекватних активности, метода и техника рада уз примену асистивне и ИК технологије у инклузивном одељењу и васпитној групи.

Оспособљавање наставника и васпитача за рад са децом са сметњама у развоју у инклузивном одељењу и васпитној групи. Стицање вештина за одређивање адекватних активности, метода и техника рада у инклузивном одељењу и васпитној групи. Како и на који начин обезбедити додатну подршку у учењу ученику у инклузивном одељењу. Препознавања специфичних потреба детета и писање ИОП-а на основу примера из праксе. Упознавање наставника и васпитача са асистивном технологијом и њеном применом у образовно - васпитном процесу. Обезбеђивање инклузивног приступа у настави и васпитном раду применом информационо - комуникационе технологије.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПрепознавање деце са сметњама у развоју Обезбеђивање инклузивног приступа у ОВ процесу Корак по корак до ИОП-а Пример писања педагошког профила и ИОП-а - радионица Прилагођавање нових наставних метода и техника за рад у инклузивној групи /одељењу

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара по особи У цену улазе хонорари реализатора и трошкови материјала за учеснике обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Тегошница Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 22 3.98
2 Дубље Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 27 3.99
3 Ковин Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 20 3.99
4 Основна школа „Лаза К. Лазаревић", Клење Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 30 3.98
5 Гимназија „Михајло Пупин“, Ковачица Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 27 3.99
6 Конак Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 29 3.94
7 Пирот Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 30 3.99
8 Лоћика Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 15 3.98
9 Средња школа "Вук Караџић" са домом ученика, Бабушница Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 25 3.99
10 Диљевац Биљана Веселиновић, Јасмина Марковић 25 3.97

Укупно учесника: 250 | Просечна оцена: 3.98