Изградња тима и вештина комуникације

Каталошки број програма: 64  

Не

ОШ "Горња Варош", Добановачка 72, ilija.mirovic@gornjavaros.edu.rs, 063567111

Илија Мировић, ilija.mirovic@gornjavaros.edu.rs, 0112108195, 063567111

Илија Мировић, Дипломирани математичар, OШ "Горња Варош"; Мирјана Челић, магистар економских наука, Средња школа Светозар Милетић; Драган Рајачић, Дипломирани филолог, Зрењанинска гимназија

Илија Мировић, Дипломирани математичар, OШ "Горња Варош"; Мирјана Челић, магистар економских наука, Средња школа Светозар Милетић; Драган Рајачић, Дипломирани филолог, Зрењанинска гимназија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Oбука запослених у школама за рад у тимовима; Формирање свести о потреби стварања тимова у школама, вештина комуникације и превазилажење конфликата

Методе рада које се користе на семинару могу бити примењене и у процесу редовне наставе готово свих предмета.

Запослени у школи биће спремнији за успешну реализацију тимских задатака.

 • 1. дан
  • Формирање и изградња тима (фазе формирања)
  • Пауза за кафу
  • Типови понашања у групи
  • Ручак
  • Комуникација и сарадња у тиму
 • 2. дан
  • Рефлексија претходног дана
  • Конфликти и отпори
  • Пауза за кафу
  • Модели понашања. Поверење
  • Пауза за ручак
  • Мотивација
  • Растер разговора. Технике вођења разговора.Типови разговора.
  • Рефлексија обуке

25

дана: 2
бодова: 16

4000 динара