Практични приступи у раду са децом са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу

Каталошки број програма: 264  

Не

Oсновна школа "Јован Стерија Поповић", Маршала Тита 116, Велика Греда, centarda@gmail.com, 013865333 , 013865333

Вишња Манојловић, panicjelena1978@gmail.com, 013865333, 063378110, 013865333

Јелена Панић, , Центар "МОСТ", Зрењанин; Снежана Олушки Влачић, , Школска управа Зрењанин; Драгана Клаћ, мастер дефектолог, ОСШ "9.мај"

Јелена Панић, , Центар "МОСТ", Зрењанин; Снежана Олушки Влачић, , Школска управа Зрењанин; Драгана Клаћ, мастер дефектолог, ОСШ "9.мај"

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Стицање основних знања, као и проширивање постојећих, усвајањем и применом научно заснованих, теоријских и практичних знања, за примену различитих метода у свакодневном, практичном приступу деци са аутизмом, поремаћајима пажње и хиперактивношћу, као и у раду са њиховим родитељима.

Упознавање са новим трендовима у раду са децом са аутизмом; Овладавање методама рада са децом са аутизмом, поремаћајима пажње и хиперактивношћу; Избор метода рада сходно потребама и могућностима деце са са аутизмом, поремаћајима пажње и хиперактивношћу; Овладавање начинима практичне примене комбинованих метода у раду са децом са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу; Оснаживање полазника за примену елемената нових иновативних метода (АBА, TEACCH, PECS, реедукација психoмооторике, сензорна интеграција, музикотерапија)

- Учесници обуке су стекли основна теоријска знања, као и сазнања о различитим истраживањима о аутизму, поремаћајима пажње и хиперактивности; - Учесници обуке су стекли неопходне вештине (усвојили основне методе, технике и приступе у раду) за практичан рад са децом са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу; - Учесници обуке су стекли неопходна знања о примени метода у изради ИОП-а; - Учесници обуке су стекли основна знања о приступима у раду са родитељима деце са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу.

 • 1. дан
  • Аутизам – од теорије до праксе
  • Пауза
  • Методе рада и практичан приступ деци са аутизмом
  • Пауза
  • РАДИОНИЦА – АУТИЗАМ И ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА (ОЧЕКИВАЊА, СТРЕПЊЕ И ШТА НАМ ЈЕ ЧИНИТИ)
  • Пауза
  • Поремећај пажње и хиперактивност
 • 2. дан
  • Приступ деци са поремећајем пажње и хиперактивношћу
  • Пауза
  • Основе музикотерапије и примена у раду са децом са аутизмом и поремећајем пажње и хиперактивношћу
  • Пауза
  • Примена метода у изради ИОПа
  • Пауза
  • РАДИОНИЦА – ПРИСТУП У РАДУ/САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

30

дана: 2
бодова: 16

Цена обуке по учеснику износи нето 4.000,00 динара. У цену котизације су укључени штампани и електронски материјали и сертификати. Установа организатор семинара дужна је да обезбеди смештај, освежење и путне трошкове за предаваче.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшсколаска установа "Наша радост", Ковин Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
2 ОШ "Вук Караџић", Маршала Тита 14, Конак Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 3.99
3 ОШ "Др Тихомир Остојић", Маршала Тита 58, Остојићево Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
4 Школски центар "Никола Тесла", Вршац Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 3.99
5 Школски центар "Никола Тесла", Вршац Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 18 4
6 Основна школа "Сава Вељковић", Добрица Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
7 Основна школа "Зоран Петровић", Сакуле Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 29 4
8 ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" АЛИБУНАР Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 17 4
9 Srednja poljoprivredna škola Zrenjanin Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 25 4
10 Основна школа "Серво Михаљ", Мужља,Зрењанин Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
11 Основна школа "Ђура Филиповић", Плочице Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 20 4

Укупно учесника: 289 | Просечна оцена: 4