Водич за препознавање и управљање емоцијама

Каталошки број програма: 102  

Не

Пета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24, vgimnazija@eunet.rs, 0113236367, , 0113344090

Борка Поповић, rajkapusica@gmail.com, 0113236367, 062295213, 0113344090

Рајка Тодоровић Пушица, дипл. педагог, сертиф.трен.емоц.писмен., Пета београдска гимназија; Мирјана Зебић, доктор наука из области психотерапије , Клинички центар Србије; Борка Поповић, дипломирани филолог, Пета београдска гимназије;

Рајка Тодоровић Пушица, дипл. педагог, сертиф.трен.емоц.писмен., Пета београдска гимназија; Мирјана Зебић, доктор наука из области психотерапије , Клинички центар Србије

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Повећати личну моћ и сарадњу са другим људима

Повећање нивоа самопоштовања и љубави према себи и другима. Увиђање повезаности између мишљења, осећања и понашања. Усвајање вештина емоционално писмене комуникације. Повећање нивоа искрене и директне комуникације.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у програм семинара, циљеви програмаИдентификовање емоција и њихове повезаности са уверењима која их изазивају. Здраве и нездраве емоције, повезаност здравих емоција и функционалног понашањаУвид у формирање емоционалних дозвола или забрана које дефинишу нашу животну филозофију.Психолошке игре и емоционалне последицеРазвијање вештина емоционално писмених трансакцијаППровера усвојених вештина и план активности за реализацију након семинара.

30

дана: 1
бодова: 8

1400 динара нето; цена укључује штампани материјал за полазнике и израду сертификата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња медицинска школа,Београдски пут 126,Суботица Рајка Тодоровић Пушица, Мирјана Зебић 30 3.87
2 Балетска школа "Лујо Давичо",Кнез Милетина 8,Београд Рајка Тодоровић Пушица, Мирјана Зебић 29 3.9
3 Техничка школа "Mихаило Петровић Алас",Лоле Рибара 29,Косовска Митровица Рајка Тодоровић Пушица, Мирјана Зебић 30 3.83
4 Правно-пословна школа,Светогорска 48,Београд Рајка Тодоровић Пушица, Мирјана Зебић 28 3.86
5 Техничка школа "Mихаило Петровић Алас",Лоле Рибара 29,Косовска Митровица Рајка Тодоровић Пушица, Мирјана Зебић 12 3.7
6 Економско-трговинска школа,Лоле Рибара 29,Косовска Митровица Рајка Тодоровић Пушица, Мирјана Зебић 21 3.91
7 Економско-трговинска школа,Лоле Рибара 29,Косовска Митровица Рајка Тодоровић Пушица, Мирјана Зебић 14 3.91
8 Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај",Војводе Миленка 33,Београд Рајка Тодоровић Пушица, Мирјана Зебић 29 3.96
9 Балетска школа, Јеврејска 7, Нови Сад Рајка Тодоровић Пушица, Мирјана Зебић 23 3.68
10 Балетска школа "Лујо Давичо",Кнез Милетина 8,Београд Рајка Тодоровић Пушица, Мирјана Зебић 26 3.62
11 Саобраћајно-техничка школа, Цара Душана 262,Земун Рајка Тодоровић Пушица, Мирјана Зебић 30 3.82

Укупно учесника: 272 | Просечна оцена: 3.82