Заштита и безбедност деце у предшколској установи

Каталошки број програма: 261  

Не

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Јеврејска 24/1, Београд, office@mef.edu.rs, 0112643390, ,

Миодраг Брзаковић, permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs, 0112643390, 0641820103,

Љиљана Јовчић, доктор наука, Висока здравствена школа струковних студија ; Миодраг Брзаковић, Др. наука одбране, безбедности и заштите, Факултет за примењени менаџ., екон. и финансије; Меланија Илић, Спец. педијатрије и неонатологије, Висока здравствена школа струковних студија ;

Љиљана Јовчић, доктор наука, Висока здравствена школа струковних студија ; Миодраг Брзаковић, Др. наука одбране, безбедности и заштите, Факултет за примењени менаџ., екон. и финансије; Меланија Илић, Спец. педијатрије и неонатологије, Висока здравствена школа струковних студија ;

здравствено васпитање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање компетенција васпитача, сарадника и стручних сарадика за стварање безбедне средине за децу у предшколскoj установи применом адекватних начина,поступака и мера заштите у време васпитно-образовног рада

Специфични циљеви програма су: • остваривање физичке безбедности деце • остваривае здравствене заштите и безбедности деце • остваривање васпитно-образовне безбедности деце • остваривање ментално-хигијенске заштите и безбедности деце

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данФизичка безбедностЗдрављеВаспитање и образовање Ментално-хигијенска заштитаДржавни органи

20

дана: 1
бодова: 8

2000 динара по полазнику што обухвата: Штампани материјал за полазнике Електронски материјал за полазнике Предавање