Утицај музике на развој језичких способности код деце

Каталошки број програма: 881  

Не

UMETNIČKO OBRAZOVANJE ČAROBNA FRULA, BULEVAR OSLOBODJENJA 57/4, bojana@carobnafrula.com, 069618181

Bojana Nestorovic, bojana@carobnafrula.com, 069618181, 069618181

Бојана Несторовић, мастер музикологије и културологије, ФМУ И ФПН; Милица Вакић, дипломирани логопед - мастер, факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Вера Миланковић, магистар композиције и методике солфеђа, Факултет музичке уметности

Бојана Несторовић, мастер музикологије и културологије, ФМУ И ФПН; Милица Вакић, дипломирани логопед - мастер, факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Вера Миланковић, магистар композиције и методике солфеђа, Факултет музичке уметности

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оспособљавање полазника за обједињавање свих врста комуникације кроз прожимање језика и музике.

Унапређивање компетенција полазника за употребу песме као подстицаја развоју говора и језика. Оспособљавање полазника за примену и комбиновање метода, техника и облика рада у области говорно језичког развоја. Унапређивање компетенција за рад са децом у области изражавања и неговања српског језика. Унапређивање техника мотивације и учења у циљу подстицања развоја музичко- језичких способности код деце. Проширивање музичког репертоара и могућности одабира песама у раду са децом.

Јачање језичког система кроз песму. Враћање значају песме као основног израза комуникације. Примена стеченог знања кроз музику и песму у циљу јачања говорно језичких компетенција. Унапређивање вештине за планирање садржаја везаних за музичко-језичке активности, које ће прилагођавати потребама и могућностима деце. Јачање језичког система кроз песму.

 • 1. дан
  • Развој комуникације, говора и језика код деце
  • Шта је музика?
  • Песма нас је одржала
  • Практична примена - интерактивне радионице
  • Припрема садржаја за приредбе и концерте

20

дана: 1
бодова: 8

4000рсд - трошкови хонорара аутора и реализатора,трошкови израде материјала, путни трошкови, административни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Општина Стари Град Бојана Несторовић, Милица Вакић, Вера Миланковић 37 3.99

Укупно учесника: 37 | Просечна оцена: 3.99