Подстицање и унапређење тимског начина рада са ученицима

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 11  

Да

ВИСОKОШKОЛСKА УСТАНОВА МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, Тадеуша Kошћушка 63, info@metropolitan.ac.rs, 0112030885

Александра Марковић, aleksandra.markovic@metropolitan.ac.rs, 0112030885, 0652552668

Ivana Jošanov-Vrgović, Doktor nauka, Univerzitet Metropolitan

Ivana Jošanov-Vrgović, Doktor nauka, Univerzitet Metropolitan

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање учитеља, наставника и стручних сарадника у процесу подстицања тимског начина рада ученика, кроз васпитно-образовне процесе рада са ученицима. Успешнија сарадња и тимски рад међу ученицима.

Оспособити учитеље, наставнике и стручне сараднике за разликовање групног и тимског начина рада; Оспособити учитеље, наставнике и стручне сараднике за развој тимова; Оспособити учитеље, наставнике и стручне сараднике за препознавање и поделу тимских улога унутар тима; Оспособити учитеље, наставнике и стручне сараднике за развој ефикасне комуникације унутар тимова; Оспособити учитеље, наставнике и стручне сараднике за подстицање тимског начина рада; Развој и унапређење комуникационих вештина учитеља, наставника, стручних сарадника и ученика; Унапређење међуљудских односа ученика; Оспособити учитеље, наставнике и стручне сараднике за превазилажење криза у тимском начину рада.

Учитељи, наставници и стручни сарадници усвојиће нова знања и вештине у подручју тимског начина рада. Научиће да разликују групни и тимски рад; да подстичу оба начина рада у ситуацијама које захтевају одређен начин рада; да развијају тимове и тимске улоге ученика; да разликују тимске улоге ученика у раду; да ефикасније и ефективније комуницирају са ученицима; да активно слушају; како да развијају своје комуникационе вештине; како да унапреде међуљудске односе између ученика; како да превазиђу кризе настале у тимском начину рада.

  • 1. недеља
    • Razlikovanje grupnog i timskog načina rada
    • Razvoj timova i timskih uloga
  • 2. недеља
    • Efikasna komunikacija unutar timova i razvoj komunikacionih veština
    • Unapređenje međuljudskih odnosa i rešavanje kriza nastale tokom timskog načina rada

30

недеља: 2
бодова: 12

1500,00 динара