Практични приступи у раду са ученицима са потешкоћама у учењу – дислексија, дисграфија, дискалкулија

Каталошки број програма: 265  

Не

Oсновна школа "Јован Стерија Поповић", Маршала Тита 116, Велика Греда, centarda@gmail.com, 013865333 , 013865333

Вишња Манојловић, panicjelena1978@gmail.com, 013865333, 063378110, 013865333

Јелена Панић, , Центар "МОСТ", Зрењанин; Снежана Олушки Влачић, , Школска управа Зрењанин; Драгана Клаћ, мастер дефектолог, ОСШ "9.мај"

Јелена Панић, , Центар "МОСТ", Зрењанин; Снежана Олушки Влачић, , Школска управа Зрењанин; Драгана Клаћ, мастер дефектолог, ОСШ "9.мај"

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Да полазници обуке стекну основна знања и вештине (као и да прошире постојећа), за примену различитих метода и техника у свакодневном, практичном приступу деци са потешкоћама у учењу (дислексија, дисграфија и дискалкулија), као и у раду са њиховим родитељима.

Упознавање са новим трендовима у раду са ученицима са дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом; Овладавање различитим методама рада са ученицима са потешкоћама у учењу; Избор метода рада сходно потребама и могућностима ученика са потешкоћама у учењу; Овладавање начинима планирања рада и практичне примене метода и техника у раду са ученицима са потешкоћама у учењу; Оснаживање полазника за примену елемената нових иновативних метода; Оснаживање полазника за подршку родитељима и рад са родитељима деце са потешкоћама у учењу.

Учесници обуке су стекли довољно теоријских знања о врстама и карактеристикама тешкоћа у учењу; учесници обуке су стекли неопходне вештине (усвојили основне методе и технике рада) за практичан рад са ученицима са дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом; учесници обуке су стекли основна знања о приступима у раду са родитељима деце са тешкоћама у учењу.

 • 1. дан
  • Дислексија
  • Пауза
  • Индивидуализација и израда Индивидуалног плана подршке за децу са дислексијом
  • Пауза
  • Дисграфија
  • Пауза
  • Индивидуализација и израда Индивидуалног плана подршке за децу са дисграфијом
  • Асистивне технологије у раду са децом са тешкоаћам у учењу
 • 2. дан
  • Дискалкулија
  • Пауза
  • Индивидуализација и израда Индивидуалног плана подршке за децу са дискалкулијом
  • Пауза
  • Основе музикотерапије и примена у раду са децом са дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом
  • Пауза
  • Радионица ПИСАЊЕ ПЕСАМА (музикотерапијска метода)
  • Евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

Цена обуке по учеснику износи нето 4.000,00 динара. У цену котизације су укључени штампани и електронски материјали и сертификати. Установа организатор семинара дужна је да обезбеди смештај, освежење и путне трошкове за предаваче.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа "Ђура Јакшић", Краља Александра 63, Српска Црња Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 3.98
2 ОШ Ђура Јакшић, Краља Александра 63, Српска Црња Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
3 ОШ Бранко Радичевић, Николе Тесле 29, Александрово Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 3.99
4 ОШ Јован Јовановић Змај, Валентова 3, Хајдучица Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
5 Основна школа "Брамислав Нушић",Доња Трнава Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 27 4
6 ШОСО "Мара Мандић", Цара Душана 34, Панчево Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 3.99
7 Основна школа "2.октобар", Главна 42, Николинци, Алибунар Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
8 Основна школа "Никола Тесла", Банатско Карађорђево Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
9 Пољопривредна школа Вршац, Архитекте Брашована 1, Вршац Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 29 4
10 ОШ "Доситеј Обрадовић", Војводе Путника 60, Пландиште Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
11 Основна школа "Јован Стерија Поповић" Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 3.99
12 Хемијско-медицинска школа - Вршац, Стеријаина 113, Вршац Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 29 3.99
13 Основна школа "Серво Михаљ", Падеј Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
14 Основна школа "Братство и јединство", Алибунар Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
15 Основна школа "Десанка Максимовић", Ковин Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 26 4
16 Основна школа "Десанка Максимовић", Ковин Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 20 4
17 Основна школа "Иво Лола Рибар", Сутјеска Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
18 Основна школа "Паја Јовановић", Вршац Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
19 Основна школа "Младост" Томашевац Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
20 Основна школа "2.октобар", Зрењанин Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
21 Осноивна школа "др Бошко Вребалов", Меленци Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
22 Основна школа "Братство", Арадац Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 28 4
23 Основна школа "Аксентије Максимовић", Долово Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
24 Основна школа " Ђура Јакшић", Перлез Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4
25 Основна школа " Свети Сава ", Тозе Марковића 26, Стајићево Јелена Панић, Снежана Олушки Влачић 30 4

Укупно учесника: 729 | Просечна оцена: 4