Дигиталне компетенције као предуслов квалитетног функционисања у савременом друштву

Каталошки број програма: 501  

Не

Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца бр 4, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Владимир Средојевић, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Невена Шћепановић Нешић, Мастер образовних политика, Центар за образовање Крагујевац; Нина Дошлов, Професор шпанског језика и књижевности,

Валентина Грбић, Дипломирани психолог, ОШ ''Драгиша Михаиловић'' Крагујевац; Невена Шћепановић Нешић, Мастер образовних политика, Центар за образовање Крагујевац; Нина Дошлов, Професор шпанског језика и књижевности, ; Катарина Младићевић, Дипломирани социолог, Инвенио

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање компетенција наставника за примену дигиталних технологија и употребе ИКТ алата у домену развоја способности и вештина ученика и повећање потенцијала применљивог знања.

Упознавање учесника са принципима употребе дигиталних технологија и ИКТ алата; Оснаживање учесника за примену дигиталних технологија и ИКТ алата у циљу подстицања виших когнитивних процеса код ученика и развијања њихове креативности, дивергнетног мишљења, асоцијативног размишљања и критичког решавања проблема. Унапређивање компетенција учесника за креирање и примену ИКТ алата и за подстицање и развијање дигиталних компетенција ученика.

Повећан ниво дигиталне писмености наставника/васпитача; Учесници семинара употребљавају ИКТ алате за коришћење и примену инструмената за рад у пракси; Свакодневно користе дигиталне технологије и ИКТ алате у пракси; Ученици користе ИКТ алате за самовредновање, праћење учења и постигнућа.

 • 1. дан
  • УВОД
  • 1. Наставник за дигитално доба
  • Пауза
  • 2. Кључне компетенције (КК) за 21. век
  • Пауза
  • 3. Употреба ИКТ алата – тестови, самоевалуација
  • Пауза
  • 4. Практична примена ИКТ алата у настави и учењу – задаци по групама
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику је 800,00 динара у нето износу, за групу од 30 учесника. У цену семинара нису урачунати путни трошкови релизатора семинара, порези и доприноси и организациони трошкови Центра.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 1, Крагујевац Нина Дошлов, Катарина Младићевић 19 3.93
2 ОШ Мома Станојловић, Крагујевац Нина Дошлов, Катарина Младићевић 16 3.96
3 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац Нина Дошлов, Катарина Младићевић 23 3.98

Укупно учесника: 58 | Просечна оцена: 3.96