„Квизирација – учење кроз игру уз помоћ савремене информационе технологије” – Модул 1

Каталошки број програма: 280  

Не

Предшколска установа Гимназион, Градски бедем 14а, 32000 Чачак, info@gimnazion.rs, 0325544030, 0646408110,

Весна Милошевић, info@gimnazion.rs, 0325544030, 0641957400,

Виталије Милошевић, Дипломирани инжењер електротехнике, Манастир Студеница; Весна Милошевић, Професор педагогије и психологије, ПУ "Гимназион", Чачак;

Виталије Милошевић, Дипломирани инжењер електротехнике, Манастир Студеница; Весна Милошевић, Професор педагогије и психологије, ПУ "Гимназион", Чачак; Слађана Васиљевић, дипломирани психолог , ПУ "Радост", Чачак ; Славица Дражовић Перошевић, Дипломирани васпитач у ПУ, мастер, ПУ "Гимназион" Чачак; Јелена Драгојловић, Дипломирани теолог, мастер, ОШ „Милун Ивановић„ и ОШ „Стефан Немања„;

изборни и факултативни предмети

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање просветних радника да у настави самостално и слободно користе рачунарске програме из пројекта „Квизирација„ (www.kviziracija.net) који чине да учење постане забавна и привлачна активност у којој ученици уче кроз игру.

- побољшање информационе писмености просветних радника и њихово охрабривање за коришћење рачунара у настави - развијање способности просветних радника да издвајају кључне, суштинске тачке градива, да исте комбинују на више различитих начина у играма „Квизирације„ - подстицање учесника да примењују другачије и активне форме учења - повезивање садржаја различитих наставних јединица и различитих предмета - повећање броја корисника „Квизирације” и кроз то увећање заједничке базе података са наставним садржајима

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОтварање семинараКако је настала Квизирација? Немир из свемира – ИГМ игра; Питалица - прва играПауза за кафуИзвођење направљених ПиталицаДемонстрација Асоцијације, израда и извођење нових АсоцијацијаПауза за ручакУчење текста путем ИГМ игре, Увек спремни за наставуПауза за кафуИгра Откривалица – демонстрација и израда нових, Време за питања2. данИзвођење нових ОткривалицаИгра Лавиринт, демонстрација, израда новихПауза за кафуИзвођење нових Лавиринт игараОсмосмерка, Стилови учењаПауза за ручакКако да ТН тест убациш у ИГМ игруПауза за кафуИзвођење нових ИГМ игараВреме за питања, договорени минимум примене програма, план акције3. данЕвалуација примене програма између два сусретаИГМ игра – Немир из свемира, Зачини мотивацијеПравимо сценарио за своју ИГМ игруПауза за кафуДрамски приказ осмишљених сценаријаПравимо своју ИГМ игру на основу сценарија, Извођење направљених ИГМ игараПауза за ручакВизуелне интерактивне загонетке – ВИЗ игреПауза за кафуАксиоми квизирације, Време за питања учесника, евалуација семинара

30

дана: 3
бодова: 24

Цена по учеснику за један дан (осам сати обуке) износи 1.500 динара (укупно 4.500 за 3 дана). Овом ценом обухваћено је следеће: пратећи писани материјали, анкетни листови, сертификати, техничка средства неопходна за реализацију семинара, путни трошкови за тренере, преноћиште, фото и видео материјал, хонорари за водитеље.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Цара Душана 11, Чачак Виталије Милошевић, Весна Милошевић 14 3.88
2 Јове Курсуле 1 Књажевац Виталије Милошевић, Весна Милошевић, Јелена Драгојловић 30 3.93
3 Богословија Светог Јована Златоустог Крагујевац Виталије Милошевић, Весна Милошевић, Јелена Драгојловић 25 0

Укупно учесника: 69 | Просечна оцена: 2.6