Non scholae sed vitae: латинска настава у контексту школских и ваншколских активности

Каталошки број програма: 872  

Не

Одељење за Класичне науке, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Чика Љубина 18-20, klf@f.bg.ac.rs, 0112639628, ,

Драгана Димитријевић, dragana_dim77@hotmail.com, 0112639628, 063385543,

Војин Недељковић, доктор наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Борис Пендељ, доктор наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Драгана Димитријевић, доктор наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду;

Војин Недељковић, доктор наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Борис Пендељ, доктор наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Драгана Димитријевић, доктор наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Ил Акад, доктор наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Сандра Шћепановић, доктор наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Горан Видовић, доктор наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду;

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника да оснажује везе између свог предмета и осталих школских предмета, као и за то да код ученика буди свест о значају античке цивилизације и наслеђа.

Да наставници усвоје и примене моделе наставне праксе који подстичу сагледавање наставе латинског језика као интегришућег чиниоца гимназијског и средњошколског образовања. Да се наставници оспособе да реализују наставу тако да буде усаглашена са осталим језичким курикулумима. Да се наставници мотивишу да у већој мери укључују ванјезичке компоненте латинске наставе, с посебним акцентом на локалном античком и средњовековном наслеђу.

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. данОрганско јединство језичких и ванјезичких аспеката латинске наставеПаузаГраматика у служби језичких компетенцијаЛатински међу осталим језичким средњошколским курикулумимаПаузаЛатински језик у корелацији са нејезичким школским предметима

30

дана: 1
бодова: 8

2000 рсд: потрошни материјал, ланч пакет, накнада за предаваче