Дигитално кроз наставу и учење

Каталошки број програма: 429  

Не

Школски центар за савремено образовање, Булевар војводе Мишића 17/3, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838,

Слободан Граовац, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578865,

Иван Миловановић, професор разредне наставе – специјалиста, ОШ „Јоца Милосављевић„, Багрдан; Невена Перић, професор разредне наставе – специјалиста , ОШ „Димитрије Давидовић„, Смедерево

Иван Миловановић, професор разредне наставе – специјалиста, ОШ „Јоца Милосављевић„, Багрдан; Невена Перић, професор разредне наставе – специјалиста , ОШ „Димитрије Давидовић„, Смедерево; Маја Миловановић, професор разредне наставе, ОШ „Јоца Милосављевић„, Багрдан; Зорица Филиповић, професор разредне наставе, ОШ „Бошко Ђуричић„, Јагодина

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Осавремењавање процеса наставе и учења кроз унапређивање дигиталних компетенција наставника у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања путем оспособљавања за коришћење и самостално креирање електронских наставних ресурса.

Разумевање значаја коришћења електронских наставних материјала у процесу наставе и учења; Унапређивање вештине критичког процењивања релевантости и примењивости електронских ресурса; Оспособљавање наставника за коришћење дигиталних наставних материјала ради подстицања партиципације ученика у процесу наставе и учења уз уважавање различитих интересовања и способности ученика, стимулисања виших когнитивних процеса код ученика и развијања њихове креативности; Подстицање и оспособљавање наставника за креирање дигиталних садржаја или њихово прилагођавање уз поштовање ауторских права и лиценци; Размена професионалних искустава и примера добре праксе кроз представљање креираних електронских материјала.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Значај коришћења електронских материјала у настави и учењу Проналажење, селекција и евалуација дигиталних материјала за наставу и учење Коришћење готових дигиталних материјала (електронски уџбеници и други ресурси) Креирање дигиталних материјала за учење 1 Прилагођавање дигиталних материјала за учење Креирање дигиталних материјала за учење 2 Сумирање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Др Јован Цвијић" Смедерево Иван Миловановић, Невена Перић 30 3.96
2 ОШ "Јован Цвијић" Костолац Иван Миловановић, Невена Перић 29 3.66
3 ОШ "17.октобар" Јагодина Иван Миловановић, Невена Перић 29 3.93
4 ОШ "Вук Караџић" Лозница Иван Миловановић, Невена Перић 30 3.83
5 ОШ "Милан Мијалковић" Јагодина Иван Миловановић, Невена Перић 29 3.98
6 ОШ "Рада Миљковић" Јагодина Иван Миловановић, Невена Перић 30 3.97
7 ОШ "Жарко Зрењанин" Бела Црква Иван Миловановић, Невена Перић 30 3.94
8 ОШ "Краљ Александар Први" Пожаревац Иван Миловановић, Невена Перић 27 3.95
9 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Иван Миловановић, Невена Перић 22 3.97

Укупно учесника: 256 | Просечна оцена: 3.91