Јевреји - култура, традиција, историја

Каталошки број програма: 280  

Не

Хавер Србија, Милоја Закића 4, Београд, haversrbija@gmail.com, 0603453008

Соња Виличић, sonja@haver.rs, 0603453008, 0603453008

Нада Бањанин - Ђуричић, , Железничка техничка школа; Соња Виличић, Дипломирани економиста и туризмолог, Budapest Business School (BGF); Драгана Стојановић, доктор наука, Факултет за медије и комуникације; Мина Пашајлић, , Удружење Хавер Србија

Нада Бањанин - Ђуричић, , Железничка техничка школа; Соња Виличић, Дипломирани економиста и туризмолог, Budapest Business School (BGF); Драгана Стојановић, доктор наука, Факултет за медије и комуникације; Мина Пашајлић, , Удружење Хавер Србија; Александар Стојановић, Доктор историјских наука, Институт за новију историју Србије; Никола Митић, , ОШ „Вожд Карађорђе“, Јаково; Сенка Јанков, , Зрењанинска гимназија; Драган Попадић, доктор, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Александра Секулић, , Економско – трговинска школа Кула; Зорица Шћепановић, Дипломирана историчарка, ОШ “Петар Николић” Самаила; Јелена Кручичанин, мастер, Трећа београдска гимназија; Марсела Ескенази Милутиновић, , Пољопривредно-хемијска школа ,,Др Ђорђе Радић,,

друштвене науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

1. Повећање капацитета наставника за бављење темом мањинске - јеврејске културе, традиције и историје; 2. Уочавање значаја подучавања о мањинској - јеврејској култури и традицији у контексту интеркултуралног образовања.

- Подизање нивоа знања о кутлури, традицији, историји Јевреја; - Теоријски и практично обучити и охрабрити наставнике за рад са ученицима на тему мањинске-јеврејске културе и традиције, у контексту разумевања различитости и подстицања интеркулутралног образовања; - Промовисање културе различитости и вредновање заједничког културног наслеђа; - Развијање свести о неопходности препознавања и сузбијања антисемитизма, ксенофобије и различитих облика мржње у савременом друштву.

1. Наставници су проширили своја знања о јеврејској култури, традицији и историји, кao и о предрасудама, стереотипима, дискриминацији и антисемитизму; 2. Упознати су са историјом Јевреја у Србији, као и са местима која су важна за јеврејско наслеђе; 3. Разумеју могуће последице предрасуда; разумеју појам и последице антисемитизма; оснажени су да реагују у ситуацијама испољавања предрасуда или антисемитизма; 4. Поседују вештине и знања потребна за подучавање ученика о јеврејској историји, наслеђу и обичајима.

 • 1. дан
  • Добродошлица и увод
  • Историја јеврејског народа (предавање)
  • Пауза
  • Јеврејски симболи, празници и обичаји (радионица)
  • Пауза
  • Јевреји у Србији (радионица)
  • Пауза
  • Заповести и етички смисао јудаизма (предавање)
  • Пауза
  • Јеврејска тура
 • 2. дан
  • „Моје село“ (радионица)
  • Пауза
  • Стереотипи, предрасуде, дискриминација (предавање)
  • Пауза
  • Дискриминација (радионица)
  • Пауза
  • Антисемитизам јуче и данас (предавање)
  • Антијеврејски закони (радионица)
  • Пауза
  • Један школски час (радионица)
  • Пауза
  • Осврт на претходне дане и евалуација

20

дана: 2
бодова: 16

4000 РСД Цена укључује: пут и смештај реализатора; освежење; материјале за радионице и предавања

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Jevrejski kulturni centar, Jevrejska 16, Beograd Нада Бањанин - Ђуричић, Соња Виличић, Драгана Стојановић, Мина Пашајлић, Александар Стојановић, Драган Попадић 15 3.96
2 Jevrejski kulturni centar, Jevrejska 16 Нада Бањанин - Ђуричић, Соња Виличић, Драгана Стојановић, Мина Пашајлић, Драган Попадић 10 3.94
3 Jevrejski kulturni centar, Jevrejska 16 Нада Бањанин - Ђуричић, Соња Виличић, Драгана Стојановић, Мина Пашајлић, Александар Стојановић, Драган Попадић 10 3.95

Укупно учесника: 35 | Просечна оцена: 3.95