Књижевност и језик у савременој учионици: простор за дијалог

Каталошки број програма: 928  

Не

Филозофски факултет, Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш, obuke.cpun@filfak.ni.ac.rs, 018514312 , 018514310

Гордана Ђигић, obuke.cpun@filfak.ni.ac.rs, 018514312, 0641197347, 018514310

Снежана Божић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Јелена Јовановић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу

Снежана Божић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Мирјана Бојанић Ћирковић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Александар Новаковић, Доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Александра Јанић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Јелена Младеновић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Снежана Милосављевић Милић, Доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Јелена Јовановић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Горан Максимовић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Јелена Стошић, Доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Татјана Трајковић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Данијела Поповић Николић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Данијела Костадиновић, Доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу

српски језик и књижевност

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Актуелизација наставе књижевности и српског језика у складу са новим тенденцијама у књижевној и језичкој пракси, као и са новим токовима филолошких наука. Развијање компетенција наставника у смеру јачања свести ученика о значају културе дијалога.

Отворити простор промишљања о релацијама (наставе) књижевности/језика и најразличитијих аспеката савременог живота: медија, других уметности, штампе, науке, политике, популарне културе, економије, историје, религије, традиције, фолклора. Оснажити наставнике за претварање учионице у простор за дијалог и развијање критичког мишљења ученика подстицањем њиховог активног учешћа у свим етапама наставе (припрема, истраживање, решавање проблема, верификација). Развијање наставничких компетенција за неговање радозналости ученика, њихове отворености за нове идеје, за стваралачко посматрање, дивергентно мишљење, богаћење емоционалног, интелектуалног и естетског доживљаја, за развијање толеранције, индивидуалности…

Побољшане компетенције наставника у смеру јачања свести ученика о значају неговања културе дијалога у свим доменима живота. Наставници познају и користе нове могућности за усвајање и усавршавање вештина комуникације код ученика у различитим социјалним и културним контекстима. Радећи на књижевним и другим врстама текстова, као и на различитим писаним и усменим облицима изражавања примењују савремену методологију науке о књижевности и науке о језику.

 • 1. дан
  • Књижевност и (социо)лингвистика: у дослуху, шапату, дијалогу
  • Разговор са традицијом: потенцијали и потреба
  • Творбене иновације у жаргону српског језика
  • Марко Краљевић и Офелија: трансфикционални идентитет књижевног лика у пројектној настави
  • Писци и дела српске књижевности 18. и 19. века у савременој учионици
  • Читам и осећам – књижевност у емоционалном развоју ученика
  • Методика наставе српског као страног језика на почетку XXI века
  • Интертекстуални дијалог у поезији Попа Д. Ђурђева
  • Позив на дијалог: о изазовима проучавања савремене књижевности у основним и средњим школама

30

дана: 1
бодова: 8

2000 (материјали за учеснике, путни трошкови, кетеринг, техничка подршка)