Књижевност и језик у савременој учионици: простор за дијалог

Каталошки број програма: 928  

Не

Филозофски факултет, Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш, obuke.cpun@filfak.ni.ac.rs, 018514312 , 018514310

Гордана Ђигић, obuke.cpun@filfak.ni.ac.rs, 018514312, 0641197347, 018514310

Снежана Божић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Јелена Јовановић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу

Снежана Божић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Мирјана Бојанић Ћирковић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Александар Новаковић, Доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Александра Јанић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Јелена Младеновић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Снежана Милосављевић Милић, Доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Христина Аксентијевић, мастер филолог, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Јелена Јовановић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Горан Максимовић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Јелена Стошић, Доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Татјана Трајковић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Данијела Поповић Николић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Данијела Костадиновић, Доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу

српски језик и књижевност

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Актуелизација наставе књижевности и српског језика у складу са новим тенденцијама у књижевној и језичкој пракси, као и са новим токовима филолошких наука. Развијање компетенција наставника у смеру јачања свести ученика о значају културе дијалога.

Отворити простор промишљања о релацијама (наставе) књижевности/језика и најразличитијих аспеката савременог живота: медија, других уметности, штампе, науке, политике, популарне културе, економије, историје, религије, традиције, фолклора. Оснажити наставнике за претварање учионице у простор за дијалог и развијање критичког мишљења ученика подстицањем њиховог активног учешћа у свим етапама наставе (припрема, истраживање, решавање проблема, верификација). Развијање наставничких компетенција за неговање радозналости ученика, њихове отворености за нове идеје, за стваралачко посматрање, дивергентно мишљење, богаћење емоционалног, интелектуалног и естетског доживљаја, за развијање толеранције, индивидуалности…

Побољшане компетенције наставника у смеру јачања свести ученика о значају неговања културе дијалога у свим доменима живота. Наставници познају и користе нове могућности за усвајање и усавршавање вештина комуникације код ученика у различитим социјалним и културним контекстима. Радећи на књижевним и другим врстама текстова, као и на различитим писаним и усменим облицима изражавања примењују савремену методологију науке о књижевности и науке о језику.

 • 1. дан
  • Књижевност и (социо)лингвистика: у дослуху, шапату, дијалогу
  • Разговор са традицијом: потенцијали и потреба
  • Творбене иновације у жаргону српског језика
  • Марко Краљевић и Офелија: трансфикционални идентитет књижевног лика у пројектној настави
  • Писци и дела српске књижевности 18. и 19. века у савременој учионици
  • Читам и осећам – књижевност у емоционалном развоју ученика
  • Методика наставе српског као страног језика на почетку XXI века
  • Интертекстуални дијалог у поезији Попа Д. Ђурђева
  • Позив на дијалог: о изазовима проучавања савремене књижевности у основним и средњим школама

30

дана: 1
бодова: 8

2000 (материјали за учеснике, путни трошкови, кетеринг, техничка подршка)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац Снежана Божић, Александар Новаковић, Александра Јанић, Јелена Младеновић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић, Горан Максимовић, Јелена Стошић, Татјана Трајковић, Данијела Поповић Николић, Данијела Костадиновић 25 3.92
2 Филозофски факултет у Нишу Снежана Божић, Мирјана Бојанић Ћирковић, Александар Новаковић, Александра Јанић, Јелена Младеновић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић, Горан Максимовић, Јелена Стошић, Татјана Трајковић, Данијела Костадиновић 26 3.77

Укупно учесника: 51 | Просечна оцена: 3.85