Употреба лутке у раду са децом

Каталошки број програма: 402  

Не

Краљевачко друштво учитеља, Олге Јовичић бр.1, kducitelja@gmail.com, 036314330, 0641210604, 036314331

Биљана Сеизовић, biljanaseizovic@gmail.com, 036336216, 0642667173,

Љуба Радета, мастер учитељ, дипл. педагог, ОШ''Вук Караџић'' Краљево;

Љуба Радета, мастер учитељ, дипл. педагог, ОШ''Вук Караџић'' Краљево; Весна Ристовић, проф.разредне наставе, ОШ''Вук Караџић'' Краљево; Верица Павловић, Проф. разредне наставе, ОШ ``Бранко Радичевић`` Витковац;

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Допринос повећању квалитета рада са децом, кроз унапређивање компетенција наставника за наставну област, предмет и методику наставе применом иновативних метода, техника и облика рада.

Усвајање и примена знања о улози лутке у раду са децом. Израда и употреба лутке као наставног средства у различитим облицима и етапама рада у циљу остваривања наставних и ваннаставних активности. Оспособљавање наставника да: у планирању и програмирању наставних садржаја уочавају оне које је могуће осавременити употребом лутке и луткарских техника; припремају и реализују луткарске представе; употребљавају лутке у терапеутске сврхе кроз разговорну игру; развијању ненасилне комуникације и користе у раду са децом која раде по ИОП-у. Подстицати креативност наставника и ученика за израду лутке од рециклираног материјала и развијање еколошке свести. Развијати предузетнички дух и сарадничке односе са родитељима и старијим ученицима.

наставник разредне наставе

1. данИграње, играчке и игреЛутка у наставном процесуПримена лутке у ваннаставним активностима - луткарска радионица, луткарска секција

30

дана: 1
бодова: 8

Нето цена (без пореза) за групу од 30 полазника је 36 000 дин. (1 200 дин. по учеснику). Цена укључује: накнаду предавачима, трошкове радног материјала потребног за израду лутака, штампани материјал и сертификате за учеснике. Трошкови превоза се додатно плаћају.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ''Вук Караџић'' , Излетничка 10, Краљево Љуба Радета, Весна Ристовић 28 3.96
2 ОШ ''Вук Караџић'', Излетничка 10, Краљево Љуба Радета, Верица Павловић 30 3.99
3 ОШ'' Вук Караџић'', Дворска 17-19, Вршац Љуба Радета, Весна Ристовић 18 3.97
4 ОШ ''Доситеј Обрадовић'' Војислава Илића 5, Крушевац Љуба Радета, Верица Павловић 30 3.98
5 Шабац Љуба Радета, Весна Ристовић 30 3.99
6 ОШ ''Даринка Богдановић'', село Стрелац бб, (Бабушница) Љуба Радета, Весна Ристовић 30 3.99
7 ОШ ''Живан Маричић'', Жички пут бб, Жича, Краљево Љуба Радета, Верица Павловић 18 3.99
8 Основна школа ''Стефан Немања'', 37. санџачке дивизије ББ, Нови Пазар Љуба Радета, Весна Ристовић 30 3.97

Укупно учесника: 214 | Просечна оцена: 3.98