Обука у бироу – фаза јединственог, подељеног рада и оцењивање

Каталошки број програма: 920  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин, 35257 Дреновац бб, udruzenjevetforum@gmail.com, 0643344771, 035546224,

Јовица Јевтић , jocageog@gmail.com, 035546224, 0643344771,

Ана Петрович, , ЕТШ ''Вук Караџић'' - Стара Пазова; Драган Петровић, , Економско-трговинска школа Зајечар; Имре Зомбори, , ЕСШ „Боса Милићевић„ Суботица; Биљана Миловић, , Економска школа, Ужице; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање;

Ана Петрович, , ЕТШ ''Вук Караџић'' - Стара Пазова; Драган Петровић, , Економско-трговинска школа Зајечар;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање знања, вештина и ставова наставника за планирање, извођење наставе и вредновање постигнућа ученика из предмета Обука у бироу у фазама јединственог и подељеног рада у подручју рада Eкономија, право и администрација

Стицање знања о специфичностима наставе у бироу за учење и повезаности бироа за учење са осталим стручним предметима. Извођење наставе у форми импулс/активност у фази јединственог и подељеног рада.Стицање знања о специфичностима и сложености оцењивања у бироу за учење. Израда и употреба различитих формулара за потребе оцењивања у бироу за учење.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. дан Упознавање, очекивања учесника, представљање програма, филмПаузаНаставни предмети и њихов значај за рад у бироу. Шта ради наставник а шта ученик у бироу?Пауза Радни материјал, планирање времена за израду задатака и израда плана тока часаПауза Континуитет у пословању2. данКомуникацијаПаузаОрганизациона шема ПД у фази подељеног рада.Анализа плана за 2 радна дана. Планирање часа за 3. данПаузаПрипрема импулса и материјала за сваку службуПаузаДржање часа – анализа3. данШта се све може оцењивати у бироу?ПаузаОцењивање радне пробе и теста практичних вештинаПаузаОцењивање извештајаПаузаКако унапредити процес учења у бироу. Блок настава. Евалуација семинара

30

дана: 3
бодова: 24

Цена програма износи 4.500,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 20 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране учесника.