Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности

Каталошки број програма: 237  

Не

Црвени крст Србије, Симина 19-21, serbia@redcross.org.rs, 381113032115, 381113032127, 381112634348

Ранко Демировић, ranko@redcross.org.rs, 0113032115, 38111628854599,

Ранко Демировић, Дипломирани инжењер менаџмента, Црвени крст Србије; Јелена Вукосављевић, Мастер проф. физичког васпитања и спорта, ПУ „Baby palace Andjela„ Београд; Нина Марковић, Мастер васпитач у ПУ, Црвени крст Лепосавић; Далибор Секулић, Дипломирани менаџер безбедности, -;

Ранко Демировић, Дипломирани инжењер менаџмента, Црвени крст Србије; Јелена Вукосављевић, Мастер проф. физичког васпитања и спорта, ПУ „Baby palace Andjela„ Београд; Нина Марковић, Мастер васпитач у ПУ, Црвени крст Лепосавић; Бранка Капетановић, студент, Црвени крст Србије; Борис Војинов, Струковни радни терапеут, Црвени крст Зрењанин; Милица Јовановић, Master profesor tehnike i informatike, ОШ ,,Свети Сава''; Стефан Живановић, Дипломирани економиста, Црвени крст Брус; Љуба Вукадиновић, Дипломирани психолог, Факултет за медије и комуникацију,смер психологија; Ана Митровић, Специјалиста сан. инже. и безбе. хране, Аir Serbia Catering; Јелена Сладојевић, Струковни медицински радиолог, Црвени крст Палилула; Немања Александровић, Струковни медицински радиолог, -; Јелена Милић, Дипломирани учитељ, Црвени крст Војводине; Даница Клипа, Студент , Филозофски факултет, Универзитет у Београду, одсек; Далибор Секулић, Дипломирани менаџер безбедности, -; Даница Мурганић, Дипломирани правник, Црвени крст Београд; Милица Дука, Студент, Географски Факултет у Београду; Филип Ројевић, Дипломирани инжењер заштите живот. среди, Црвени крст Косова и Метохије;

здравствено васпитање

компетенције за уже стручну област

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за спровођење мера превенције, смањења ризика и ублажавања последица од елементарних непогода (поплаве, земљотреси, екстремни метеоролошки услови и др.) и других врста опасности (пожар и др.).

- Развијање свести циљне групе о потреби за применом мера које доприносе заштити у случају различитих врста несрећа. - Унапређење знања циљне групе о терминологији која се користи у овом програму на глобалном и националном нивоу. - Унапређење знања и вештина циљне групе о активностима и поступцима чијом имплементацијом се постиже превенција, смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности, а које доприносе заштити здравља и повређивања деце и других лица у школама и локалној заједници. - Развијање свести циљне групе о потреби и могућностима за унапређење знања и вештина деце у овој области које у случају несреће доприносе заштити њиховог здравља и превенцији повређивања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данТехнички детаљи обуке, очекивања учесника, упознавање и циљеви обуке.Формирање базе знања учесника - улазни тест знања.ПаузаПотребе за мерема смањења ризика од елементарних непогода и других опасности.Терминологија, стратешки и правни оквир смањења ризика и ублажавања последицаПаузаИнтегрисани систем заштите и спасавањаПауза за ручакОпшта безбедностПаузаЗаштита животне средине и климатске променеЕвалуација првог дана рада2. данОбнављање градива.ПоплавеПаузаПожариОпасности у домаћинствуПауза за ручакЗемљотресиПаузаКлизишта и одрониОбнављање градиваЕвалуација другог дана рада3. данОбнављање градиваБезбедност на водиПаузаЕкстремни метеоролошки условиПауза за ручак.Вежбање уз природуОпасности од вулкана и цунамијаПаузаФормирање базе знања учесника - излазни тест знањаЕвалуација целокупне обукеДодела уверења

30

дана: 3
бодова: 23

3.000 РСД по полазнику. У цену трошкова урачунати су трошкови ангажовања реализатора, трошкови амортизације опреме, израда и набавка материјала потребног за рад, кафе паузе, освежење и ужина за учеснике обучавања, трошкови обраде и издавања сертификата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 одмаралиште Црвеног крста у Митровом Пољу, општина Александровац Ранко Демировић, Јелена Вукосављевић, Љуба Вукадиновић 22 4
2 одмаралиште Црвеног крста у Митровом Пољу, општина Александровац Ранко Демировић, Јелена Вукосављевић, Милица Јовановић 19 3.99
3 одмаралиште Црвеног крста у Митровом Пољу, општина Александровац Ранко Демировић, Јелена Вукосављевић, Бранка Капетановић 10 4

Укупно учесника: 51 | Просечна оцена: 4