Интеркултурално образовање као инструмент за развијање инклузивне и демократске школске заједнице

Каталошки број програма: 66  

Не

Национална асоцијација родитеља и наставника Србије, Здравка Челара 14, narnsoffice@gmail.com, 0641109179

Драгана Ђурић, narnsoffice@gmail.com, 0641109179, 0641109179

Биљана Стојановић, Мастер, Центар за образовне политике

Бранка Бешлић, Мастер психолог, Основна школа „Иван Горан Ковачић“ Суботица; Биљана Стојановић, Мастер, Центар за образовне политике; Светлана Медар, мастер, ОШ “Учитељ Таса“, Ниш; Зилха Крлић, Дипломирани учитељ, ОШ,,Стефан Немања“ Нови Пазар; Ивана Бранковић, , ; Драгица Антанасијевић, Мастер учитељ, ОШ“Јосиф Костић“; Драгана Ђурић, Мастер психолог, Национална асоцијација родитеља и наставника Србиј

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Професионално оснаживање наставника и школама за унапређивање васпитне улоге школе путем развјања интеркултуралног образовања а ради развијања инклузивне и демократске школске заједнице

→Упознавање учесника са: - принципима интеркултуралног образовања и његовом улогом у образовно-васпитном процесу, - кључним компетенцијама за целоживотно учење и компетенцијама за демократску културу; →оснаживање учесника за: -повезивање кључних компетенција за целоживотно учење са компетенцијама за демократску културу, -примену различитих приступа, посебно за демократски и инклузивни приступ (мултиперспективан и интердисциплинарни), - планирање активности које доприносе развоју кључних и компетенција за демократску културу, - сарадњу и тимски рад путем креирања пројекта усмереног на интеркултурално образовање и укључивање родитеља.

Учесник: →упознат са - принципима интеркултуралног образовања и његовом улогом у образовно-васпитном процесу, - кључним компетенцијама за целоживотно учење и компетенцијама за демократску културу; →повезује кључне са компетенцијама за демократску културу; →примењује различите приступе у образовно-васпитном процесу (демократски, инклузивни, мултиперспективни, интердисциплинарни; →планира активности којима развија компетенције ученика у складу планираним приступима, методама и техникама; →развија пројекат усмерен на интеркултурално образовање.

 • 1. дан
  • О ИНТЕРКУЛТУРАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ
  • пауза
  • КОМПЕТЕНЦИЈЕ
  • пауза
  • ПРОЈЕКАТ
  • пауза
  • ДАЉИ РАД И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА ОБУКЕ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена – 50 000 динара за 30 особа – 1 666 динара по особи Хонорари за реализаторе – 16000 бруто x2 – 32000 динара Логистички трошкови – путни трошкови, материјал за рад, штампање уверења – 8000 динара – 266 динара по учеснику Трошкови освежења – 10 000 динара – 333 динара по особи