Савремене методе у настави српског језика и књижевности 2

Каталошки број програма: 849  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Владимир Б.Перић, доктор филолошких наука, Музичка школа "Др Милоје Милојевић"; Владимир Средојевић, професор српског језика и књижевности, Центар за стручно усавршавање Крагујевац;

Владимир Б.Перић, доктор филолошких наука, Музичка школа "Др Милоје Милојевић"; Владимир Средојевић, професор српског језика и књижевности, Центар за стручно усавршавање Крагујевац; Раде Паповић, Професор српског језика и књижевности, ОШ "Наталија Нана Недељковић", Крагујевац;

српски језик и књижевност

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање наставничких компетенција за учење и поучавање, предмет и методику наставе кроз јачање капацитета у области интерактивних метода у настави.

Jaчање капацитета наставника за примену савремених метода у настави, у циљу постизања бољих резултата у образовно-васпитном раду; Упознавање учесника са новим креативним наставним методама и техникама. Размена примера добре праксе и примера из области пројектних, амбијенталних и корелативних аспеката интерактивне наставе

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данУвод у семинарУвод у корелативну, амбијенталну и пројектну наставуКорелација у настави Српског језика и књижевностиАмбијентална настава у предмету Српски језик и књижевностПројектна настава у предмету Српски језик и књижевност на примеру аплицирања за литерарни конкурсЗатварање семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 4 Владимир Б.Перић, Владимир Средојевић, Раде Паповић 26 3.77
2 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1А, Шабац Владимир Б.Перић, Владимир Средојевић, Раде Паповић 28 3.9
3 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац Владимир Б.Перић, Владимир Средојевић, Раде Паповић 22 3.88
4 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23 Владимир Б.Перић, Владимир Средојевић, Раде Паповић 9 3.87

Укупно учесника: 85 | Просечна оцена: 3.86