Идентификација предузетничке идеје и израда бизнис плана

Каталошки број програма: 910  

Не

Висока школа за пословну економију и предузетништво, Митрополита Петра 8, Београд, info@vspep.edu.rs, 0112762194, ,

Владимир Ристановић, vladimir.ristanovic@vspep.edu.rs, 0112762194, 0646454415,

Звонко Брњас, доктор економских наука, Институт економских наука, Београд; Зорана Никитовић, доктор економских наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво; Слађана Вујичић, доктор наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво;

Звонко Брњас, доктор економских наука, Институт економских наука, Београд; Зорана Никитовић, доктор економских наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво; Слађана Вујичић, доктор наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање и развијање професионалних капацитета наставника, потребних за реализацију наставних и ваннаставних активности у области предузетништва и овладавање савременим интерактивним методама наставе о предузетништву.

Упознавање наставника са процесом идентификације предузетничке идеје и уобличавања њених техничко-технолошких, тржишних и финансијских аспеката кроз бизнис план. Овладавање савременим интерактивним методама наставе о предузетништву. Јачање компетенција наставника за методичке приступе у области предузетништва. Обучавање наставника за самосталну израду бизнис плана.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данОсновни појмови и дефиниције: предузетништво и бизнис планТеоријско-методолошке основе израде бизнис планаПауза за кафуСтруктура и садржај бизнис плана са образложењем свих кључних делова Тржишна анализа предузетничке идејеПауза за ручак Техничко-технолошка анализа предузетничке идејеФинансијска анализа и оцена пословањаПауза за кафуПроцес припреме бизнис плана у фазама и дискусијаЕвалуација семинара и попуњавање упитника за учеснике

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара (хиљаду и петсто динара). У цену су урачунати трошкови пута, хонорари аутора и реализатора, потрошни материјал, израда и издавање уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Regionalni centar Smederevo, Goranska bb Звонко Брњас, Зорана Никитовић 20 3.68
2 Biznis inkubator Kruševac, Jasički put 9A, Kruševac Зорана Никитовић, Слађана Вујичић 22 3.94
3 Regionalni Centar za obrazovanje radnika u prosveti, Ulica 37 Sandžačke divizije bb. Novi Pazar Звонко Брњас, Зорана Никитовић 13 3.94

Укупно учесника: 55 | Просечна оцена: 3.85