Слободна зона Јуниор у основним и средњим школама - филм као помоћно средство у настави

Каталошки број програма: 338  

Не

Добро удужење, Јованке Радаковић 29М/15, dobroudruzenje@gmail.com, 0113284534

Оливера Ранђић, dobroudruzenje@gmail.com, 0113284534, 0604050485

Мелита Ранђеловић, дипломирани педагог, Фармацеутско-физиотерапеутска школа; Јелена Јоксимовић, докторка шсихолошких наука, Филозофски факултет, Унивезитет у Београду; Aлександар Вајзнер, Доктор комуникологије, Европски центар за мир и развој, Универзитет за ми; Драган Попадић, доктор, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Весна Штрбић, , ; Илинка Милетић, , ; Загорка Аксентијевић, ,

Мелита Ранђеловић, дипломирани педагог, Фармацеутско-физиотерапеутска школа; Јелена Јоксимовић, докторка шсихолошких наука, Филозофски факултет, Унивезитет у Београду; Aлександар Вајзнер, Доктор комуникологије, Европски центар за мир и развој, Универзитет за ми; Весна Штрбић, , ; Илинка Милетић, , ; Загорка Аксентијевић, ,

изборни и факултативни предмети

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење ефикасности учења и квалитета пре свега наставе грађанског васпитања и разредне наставе кроз професионално оснаживање наставника за креативну употребу ангажованог филма у настави.

Јачање професионалних компетенција наставника за извођење наставе грађанског васпитања; Мотивација наставника за тражење додатних материјала којима би обогатили и употпунили наставу; Остваривање корелације садржаја предмета Грађанско васпитање са другим предметима; Промовисање и популаризација људских права и грађанских слобода међу ученицима; Подстицање ученика на критичко размишљање и преиспитивање; Подизање нивоа знања ученика и развијање способности разумевања изазова које пред њих поставља друштво; Подстицање друштвеног ангажмана и креативности ученика; Упознавање наставника и ученика са различитим филмским културама; Развијање способности уочавања естетске и етичке вредности филмског медија.

По заврштку обуке очекујемо да ће наставници бити оспособљени да на креативан начин и уз помоћ филма повезују садржаје наставних једница предмета Грађанско васпитање, као и да ће унапредити своја знања о процесима ефикасног подучавања. Очекује се да ће по узору на предложене сценарије који су им дати у приручницима „Слободне зоне“ бити способни да сами креирају сценарија за употребу филма у настави, као да ће бити у стању да критички процењују и креативно унапређују процес наставе.

 • 1. дан
  • АНГАЖОВАНИ ФИЛМ У НАСТАВИ
  • Pauza
  • ПРВА СИМУЛАЦИЈА ЧАСА СА УПОТРЕБОМ ФИЛМА У НАСТАВИ
  • Пауза
  • ДРУГА СИМУЛАЦИЈА ЧАСА СА УПОТРЕБОМ ФИЛМА У НАСТАВИ
  • Пауза
  • КРЕИРАЊЕ СЦЕНАРИЈА ЗА РАД НА ЧАСУ
  • Пауза
  • СУМИРАЊЕ И ЕВАЛИУАЦИЈА СЕМИНАРА

25

дана: 1
бодова: 8

2.600 РСД Цена семинара укључује: - организацију - сав радни материјал потребан за радионицу - адекватан простор који је технички опремљен за радионицу - освежење, ужине и ручак - 8 сатни рад са 2 предавача/модератора - приручник у електронском облику и комплет филмова на ДВДу *организатор задржава право да у случају промене цене превоза, поремећаја на монетарном тржишту и других непредвиђених околности промени цену семинара.