Kahoot!-учење на длану, и нетачно је тачно

Каталошки број програма: 453  

Не

Учитељско друштво Лесковац, Бабичког одреда 27, 16000 Лесковац, udlleskovac@gmail.com, 0631043532, 0631043666 , 016242091

Дејан Цакић, cakicdejan78@gmail.com, 016297077, 0641452592

Братислав Илић, Дипломирани инжењер електронике, Техничка Школа "Раде Металац" - Лесковац; Игор Арсић, Дипломирани инжењер електротехнике, Техничка Школа "Раде Металац" - Лесковац; Данко Данковић, дипломирани инжењер електротехнике, Техничка школа ''Раде Металац''-Лесковац

Братислав Илић, Дипломирани инжењер електронике, Техничка Школа "Раде Металац" - Лесковац; Игор Арсић, Дипломирани инжењер електротехнике, Техничка Школа "Раде Металац" - Лесковац; Данко Данковић, дипломирани инжењер електротехнике, Техничка школа ''Раде Металац''-Лесковац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника да самостално креирају и примењују наставне активности базиране на КАХУ алатима у циљу развоја критичког мишљења и такмичарског духа код ученика.

Оспособљавање наставника за самостално креирање и примену активности израдом квиза и питања ТАЧНО -НЕТАЧНО на КАХУ платформи. Оспособљавање наставника да анализирају добијене резултате и статистику, у циљу праћења напретка појединих ученика или целог одељења, компарације успеха различитих одељеља током исте школске године или код различитих генерација. Подстицање наставника за употребу савремених информационо-комуникационих технологија у циљу повећања мотивације ученика за учење. Оспособљавање наставника за примену нових метода у циљу повећања активности ученика на часу, самосталности у одлучивању и такмичарског духа код ученика Помоћ и допуна при раду у онлајн окружењу (мајкрософт тимс, Гугл класрум, Скајп, ЗУМ итд )

По завршетку обуке полазници ће бити оспособљени за рад са КАХУ алатима и њихову практичну примену у складу са наставним планом и програмом наставних предмета. Применом КАХУ алата учесници ће бити оспособљени заповећање мотивације ученика за учење и подстицањетакмичарског духа и критичког мишљења код ученика. Наставници ће бити оспособљени за примену нових метода у циљу повећања активности ученика на часу.

 • 1. дан
  • Веб 2.0 колаборациони и интеракциони алати
  • Гејмификација. Учење кроз игру (Game Based Learning)
  • КАХУ-Учење кроз игру у реалном времену
  • ПАУЗА
  • КАХУ-Коришћење мултимедијалних елемената у оквиру алата
  • КАХУ - Организација, одржавање и размена квизова
  • Израда КВИЗА на КАХУ платформи
  • ПАУЗА
  • Анализа резултата КВИЗА на КАХУ платформи
  • ПАУЗА
  • Претрага и модификација дељених КВИЗОВА на КАХУ платформи
  • ЕВАЛУАЦИЈА и РЕФЛЕКСИЈА

30

дана: 1
бодова: 8

1700