Школа – добро место за рад: радно-правни положај, права и обавезе запослених у образовању

Каталошки број програма: 165  

Не

Синдикат образовања Србије, Београд, Дечанска 14/VI, obrazovanje@sindikat.rs, 0113233229, 0113236359, 0113233229

Борка Вишнић, borka.visnic@gmail.com, 0113236359, 0637822652, 0113233229

Борка Вишнић - Ненадић, дипломирани андрагог, Синдикат образовања Србије;

Борка Вишнић - Ненадић, дипломирани андрагог, Синдикат образовања Србије; Николина Маљковић, Дипломирани правник са правосудним испит, Синдикат образовања Србије; Драгана Стефановић - Карапанџић, Дипломирани правник, Регионални центар Синдиката образовања Србије;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Упознавање полазника са најважнијим прописима из области образовања, правима запослених и начинима њиховог остваривања са циљем стварања позитивне радне атмосфере

Препознавање прописа из области образовања, упознавање са основним правима запослених регулисаним позитивним прописима из области образовања. Распознавање, врсте и тежине повреда радних обавеза, поступци утврђивања одговорности изрицање дисциплинских мера, као и улога синдиката када су повређена права запослених и код остваривања права запослених Етос школе или допринос добрим међуљудским односима и позитивној радној атмосфери

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данСпецифичности радно - правног положаја запослених у образовању Најчешћи облици повреда радних обавеза, поступци и процедуреДискусија, о претходним темама, паузаПрава запослених прописана законом о раду, другим прописима и ПКУ, као и начин остваривања тих праваЕтос школе, или - како школу учинити добрим местом за радПауза и: Шта смо сазнали, шта нам још недостајеЗакључак и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара (надокнаде за рад реализатора и организатора, трошкови штампања материјала, радних листова, освежење и ручак, превоз)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Savez samostalnih sindikata Stara Pazova, Slovenski trg bb Борка Вишнић - Ненадић, Николина Маљковић 30 3.76
2 Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović" - Zlatibor Борка Вишнић - Ненадић, Николина Маљковић 15 3.99
3 Хотел "Петрус" Параћин Борка Вишнић - Ненадић, Драгана Стефановић - Карапанџић 21 3.93
4 Хотел "Петрус" Параћин Борка Вишнић - Ненадић, Драгана Стефановић - Карапанџић 11 3.89

Укупно учесника: 77 | Просечна оцена: 3.89