Савремени приступ настави, уз помоћ студије случаја у наставним садржајима

Каталошки број програма: 939  

Не

Висока школа за пословну економију и предузетништво, Митрополита Петра 8, Београд, info@vspep.edu.rs, 0112762194, ,

Владимир Ристановић, vladimir.ristanovic@vspep.edu.rs, 0112762194, 0646454415,

Слађана Вујичић, доктор наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво; Владимир Ристановић, доктор економских наука, Висока школа за посл. економију и предузетништв; Ненад Равић, доктор наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво;

Слађана Вујичић, доктор наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво; Владимир Ристановић, доктор економских наука, Висока школа за посл. економију и предузетништв; Ненад Равић, доктор наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање и развијање професионалних капацитета наставника, потребних за успешну реализацију наставних и ваннаставних активности, увођењем студије случаја у наставне садржаје.

Упознавање наставника са дидактичко-методолошким приступом студије случаја у наставном процесу Оспособљавање наставника да разумеју методе и принципе примене студије случаја Упознавање наставника са фазама примене студије случаја Оспособљавање наставника за улогу модератора Оспособљавање наставника да самостално креирају студију случаја са посебним акцентом на узајамну последичну везу студије случаја са садржајем наставне јединице Оспособљавање наставника да студије случаја прилагоде циљевима наставе Студија случаја као илустративно-демонстративна метода за подстицање интерактивне наставе Упознавање наставника са практичном применом студије случаја

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета

1. данДефинисање методе студије случаја и њихова применаПауза за кафуНивои учења помоћу студија случајаПриказивање студија случаја функционалних за реализацију наставеПауза за ручакАнализа конкретних студија случајаПауза за кафуИзрада студије случајаЕвалуација семинара и попуњавање упитника за учеснике

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара (хиљаду и петсто динара). У цену су урачунати трошкови пута, хонорари аутора и реализатора, потрошни материјал, израда и издавање уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 KecNet.doo, Ulica Avnoja bb, Novi Pazar Слађана Вујичић, Владимир Ристановић 13 3.95

Укупно учесника: 13 | Просечна оцена: 3.95