Педагошка радионица за професоре француског језика

Каталошки број програма: 884  

Не

Удружење професора француског језика Србије, Студентски трг 3, mmm.milena@yahoo.com, 0637711081, ,

Милена Милановић, mmm.milena@yahoo.com, 0637711081, 0637711081,

Милена Милановић, професор француског језика мастер, Француски институт у Београду, Foreign Languages S; Данијела Милошевић, Професор француског језика и књижевности, Француски институт у Београду; Александра Војводић, мастер професор француског језика и књиж, Language Factory, Студио за учење страних језика, ; Урош Антонић, Дипломирани професор француског језика и, ОШ и гимназија "Креативно перо";

Милена Милановић, професор француског језика мастер, Француски институт у Београду, Foreign Languages S; Данијела Милошевић, Професор француског језика и књижевности, Француски институт у Београду; Александра Војводић, мастер професор француског језика и књиж, Language Factory, Студио за учење страних језика, ; Биљана Константиновић, Дипломирани професор француског језика и, Пета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24, Бе; Пуача Божић, дипломирани професор француског језика и, Огледна основна школа „ Владислав Рибникар „ , Фра; Марина Ђурђевић, Професор француског језика и књижевности, OШ„Вук Караџић„, Таковска 41, 11 000 Београд; Иван Јовановић, доктор филолошких наука, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет; Сузана Николић, професор (основне четворогодишње студије, Гимназија „Бора Станковић„ у Врању; Валентина Поповић, Дипломирани професор француског језика и, Економско – трговинска школа Бор;

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање квалитета наставе француског језика и нивоа практичног знања професора француског језика у примени нових техника рада базираних на акционо- комуникативном приступу, упућивање професора у примену нових технологија у настави страног језика

Реактуализација вештина и знања кроз практичне педагошке радионице у којима централно место заузимају сами учесници којима се даје прилика да те вештине примене и увежбавају у ситуацијама симулираног часа. Педагошка радионица предвиђа неколико специфичних циљева: 1. Рад на француском језику с циљем да се реактуализују знања специфичног наставниковог говора и комуникације с ученицима. 2. Обављање свих задатака у радионици има за циљ индивидуализацију рада учесника, што ће им омогућити лично изражавање идеја и начина рада пред колегама и где долази до изражаја њихова оригиналност, креативност. 3. Обављање задатака у паровима и у мањим групама, има за циљ да послужи учесницима као модел за организацију часа на принципу акционе педагогије.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. данКогнитивна психологија дететаКомуникативни и акциони приступ Планирање часа на основу комуникативне и акционе педагогије2. данАнализа аутентичних докуменатаПрилагођавање и употреба аутентичних докумената у наставиИгре и креативне активности у наставиНове технологије у настави3. данИзрада општег и детаљног плана часаОдабир активности у односу на циљ часаИнтерактивни облици рада (говорна интеракција, интерактивно коришћење уџбеника и других наставних ср

30

дана: 3
бодова: 19

Појединачна цена по дану је 1000, 00 динара. Ако се семинар одржава у трајању од 2 дана, цена је 2000,00, а за три дана је 3000,00 динара. (надокнада предавачима, локалним и централним координаторима, путни трошкови и смештај, радни материјал, освежење и лагани ручак)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Крагујевац, Друга крагујевачка гимназија Милена Милановић, Данијела Милошевић 22 0
2 Врњачка Бања Милена Милановић, Данијела Милошевић 30 3.92
3 ОШ Михаило Петровић Алас Београд Милена Милановић, Данијела Милошевић 28 3.78
4 ОШ Михаило Петровић Алас Београд Александра Војводић, Биљана Константиновић 24 0
5 ОШ Михаило Петровић Алас Београд Пуача Божић, Сузана Николић 17 3.91

Укупно учесника: 121 | Просечна оцена: 2.32