Добра комуникација у учионици кроз примену НЛП алата

Каталошки број програма: 47  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596

Данијела Симоновић, , Прва техничка школа Крушевац; Александра Гвозденовић, , Хемијско-технолошка школа Крушевац; Зорица Филиповић, , Прва техничка школа Крушевац

Данијела Симоновић, , Прва техничка школа Крушевац; Александра Гвозденовић, , Хемијско-технолошка школа Крушевац; Зорица Филиповић, , Прва техничка школа Крушевац

васпитни рад

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређење компетенција наставника у области комуникације са ученицима применом алата неуро лингвистичког програмирања (НЛП алата)

Проширивање знања наставника о новим начинима комуникације са ученицима; Упознавање наставника са НЛП алатима у раду са ученицима; Оснаживање наставника за примену НЛП алата у раду са ученицима.

По завршетку обуке очекује се да учесници разумеју и користе успешне начине комуницирања са ученицима, разумеју појам, принципе и примену НЛП алата у комуникацији са ученицима, примењују НЛП алате за бољу комуникацију са ученицима.

 • 1. дан
  • Увод
  • Успешна комуникација наставника и ученика
  • НЛП - појам, принципи и примена у комуникацији са ученицима
  • Покренимо промену - Употреба НЛП алата у комуникацији
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

По учеснику цена је 2000 динара нето. Наручилац плаћа и путне трошкове од Крушевца до места реализације семинара. На терет наручилаца падају и припадајући порези и доприноси за уговор о ауторском хонорару.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Данијела Симоновић, Александра Гвозденовић, Зорица Филиповић 22 3.94
2 Економско-трговинска школа Пожаревац, ул.Јована Шербановића 6 Данијела Симоновић, Александра Гвозденовић, Зорица Филиповић 19 3.78
3 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Данијела Симоновић, Александра Гвозденовић, Зорица Филиповић 27 3.97
4 ОМШ '' Др Драгутин Гостушки'' Пирот, Вука Караџића 1 Данијела Симоновић, Александра Гвозденовић, Зорица Филиповић 16 3.81
5 Техничка школа Пирот, Таковска 22 Данијела Симоновић, Александра Гвозденовић, Зорица Филиповић 22 3.9
6 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Данијела Симоновић, Александра Гвозденовић, Зорица Филиповић 9 3.94
7 Центар за стручно усавршавање Лесковац, Лесковачког одреда бр. 6 Данијела Симоновић, Александра Гвозденовић, Зорица Филиповић 25 3.97
8 Средња стручна школа Пирот Данијела Симоновић, Александра Гвозденовић, Зорица Филиповић 24 3.89
9 Центaр за струно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр. 6 Данијела Симоновић, Александра Гвозденовић, Зорица Филиповић 25 3.93
10 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Данијела Симоновић, Александра Гвозденовић, Зорица Филиповић 18 3.92

Укупно учесника: 207 | Просечна оцена: 3.91