Презентовање на часу

Каталошки број програма: 681  

Не

Изражајност, Славонских бригада 50, Београд, izrazajnost@gmail.com, 0601333033

Милан Босиљчић, izrazajnost@gmail.com, 0601333033, 0644274506

Слободан Роксандић, ,

Милан Босиљчић, , ; Слободан Роксандић, , ; Марко Миловановић, ,

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање техника ефикасног преношења градива унапређивањем презентацијских вештина наставника

Оспособљавање наставника за ефикасно, занимљиво, динамично презентовање на часу. Овладавање стиловима и правилном структуром презентовања. Овладавање вербалном навигацијом током презентовања. Овладавање техникама за суочавање са тремом од јавног наступа. Овладавање специфичностима онлајн презентовања.

Учесници обуке: Овладаће вештинама динамичне и занимљиве презентације Знаће технике како да обликују и структуришу презентацију како би слајдови били јасни и разноврсни и умеће да их употребе Разумеће утицај вербалне навигације на праћење тока презентације Унапредиће своју презентацијску писменост

 • 1. дан
  • Визуелно комуницирање – моћ PowerPoint-a
  • Пауза
  • Презентовање (изведба) – вербална навигација и елементи невербалне комуникације
  • Пауза за ручак
  • Активно слушање, специфичности онлајн презентовања
  • Примена техника ефикасног презентовања

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00. У цену су урачунати хонорари за аутора, реализаторе, координатора, путни трошкови, трошкови освежења и ручка, материјали за учеснике (штампани и на диску).