Кооперативно онлајн учење и онлајн решавање домаћих задатака

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 316  

Да

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин, 35257 Дреновац бб, udruzenjevetforum@gmail.com, 0643344771, 035546224,

Јовица Јевтић , jocageog@gmail.com, 035546224, 0643344771,

Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Славољуб Симић, , Економско-трговинска школа Параћин; Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун; Александра Бакрач, , Економско трговинска школа, Бечеј; Јовица Јевтић, мр, Економско-трговинска школа, Параћин; Нада Вуканић, , Економско-трговинска школа Бечеј; Милица Стевановић, , Економска школа Ниш; Имре Зомбори, , ЕСШ „Боса Милићевић„ Суботица; Небојша Јелисавчић, , Економска школа - Ужице;

Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Славољуб Симић, , Економско-трговинска школа Параћин;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање свести о потреби и предностима употребе онлајн алата, развијање компетенција за употребу онлајн алата за израду и решавање наставног материјала за продубљивање знања и проверу постигнућа, за реализовање допунске наставе и домаћих .

Развијање компетенција за коришћење бесплатних онлајн алата у креирању и размени наставних материјала: Гугл диск, Блогер, Гугл документи ради проширивања и продубљивања знања код ученика. Развијање компетенција за креирање онлајн наставног материјала у сврху допунске наставе и израде домаћих задатака. Подизање свести о неопходности и предностима употребе ИКТ средстава у настави, о неопходности онлајн доступности наставног материјала и онлајн сарадње између ученика и наставника.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаШта све корисно крије гугл налог2. недељаЧији је садржај на гугл диску3. недељаБлогер међу наставницима први пут4. недељаБлогер међу наставницима други пут5. недељаГугл упитник за „домаћи на струју„Шта ћу ја овде кад све знам о онлајн настави

30

недеља: 5
бодова: 24

2000 дин. цена покрива све трошкове ангажовања реализатора, трошкове пута реализатора, материјал за реализацију програма, закуп просторије где се последња стационарна тема реализује. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови смештаја и исхране полазника при реализацији завршне теме у оквиру које је планиран непосредни контакт полазника и реализатора програма. За већу групу полазника се може уговорити завршни сусрет у месту по жељи, уз одговарајућу надокнаду реализаторима за превоз.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Стеван Спајић 28 3.97
2 Стеван Спајић 23 3.99
3 Стеван Спајић 22 3.88
4 Стеван Спајић 27 3.95
5 Стеван Спајић 11 4
6 Стеван Спајић, Славољуб Симић 29 4
7 Стеван Спајић, Славољуб Симић 35 4
8 Стеван Спајић, Славољуб Симић 41 3.99
9 Стеван Спајић, Славољуб Симић 16 3.98

Укупно учесника: 232 | Просечна оцена: 3.97