Методе и технике учења у савременој настави

Каталошки број програма: 605  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум, Боре Вукмировић 12, 18000 Ниш, udruzenjevetforum@gmail.com, 063411456, 018220424

Саша Манић, manicsasa2@gmail.com, 018220424, 063411456

Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Дејан Пејчић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Економска школа Ниш; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Јовица Јевтић, мр , Економско-трговинска школа Параћин; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Марина Дулић Љубисављевић, Дипломирани психолог, Правно-пословна школа Ниш; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Драган Петровић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Зајечар ; Милица Стевановић, Дипломирани педагог, Економска школа у Нишу; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Јелена Тасић, , Економско трговинска школа Врање; Имре Зомбори, , ЕСШ "Боса Милићевић"

Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Дејан Пејчић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Економска школа Ниш; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Драган Петровић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Зајечар ; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Имре Зомбори, , ЕСШ "Боса Милићевић"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника за овладавање методама рада и техникама учења у савременој настави. Развијање компетенција за примену метода, ради унапређења наставног процеса.

Упознавање наставника са карактеристикама и са предностима кооперативног учења. Развијање вештина за коришћење различитих форми групног рада (групна слагалица, дебата, снежна лавина, кошница). Развијање компетенција за примену савремених наставних метода (студија на случају, учење по станицама). Развијање компетенција за примену разних техника рада у савременој настави. Развијање вештина за избор методе и облика рада у складу са садржајем, циљевима и исходима часа. Развијање отворености наставника према процесу сталног учења и усавршавања.

Након завршене обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да примењују различите методе савремене наставе са циљем унапређења наставног процеса. Очекује се да ће наставници код својих ученика развијати способност за коришћење различитих техника учења. Употребом различитих адекватних наставних метода доприносиће развоју смисленог уместо рецептивног учења, као и практичног уместо вербалног учења код ученика.

 • 1. дан
  • Тема 1: Уводна радионица – наставне методе
  • Пауза
  • Тема 2: Студија на случају
  • Пауза
  • Тема 3: Кооперативно учење
  • Пауза
  • Тема 4: Учење по станицама
 • 2. дан
  • Тема 5: Употреба веб алата у настави
  • Пауза
  • Тема 6: Наставне методе и технике учења
  • Пауза
  • Тема 7: Наставне методе и технике учења
  • Пауза
  • Тема 8: Игра улога

30

дана: 2
бодова: 16

Цена програма износи 3000,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа Брус, ул. Братиславе Петровић бр. 69 Брус Дејан Пејчић, Драган Петровић 30 3.92
2 Правно-пословна школа Ниш, Мајаковског 2, Ниш Дејан Пејчић, Драган Петровић 24 3.99

Укупно учесника: 54 | Просечна оцена: 3.96