Активни системи безбедности – АБС/ЕСП/АСР, кочиони систем, кочиони цилиндар, серво, хидраулика, сензори, СБЦ, дијагностика

Каталошки број програма: 895  

Не

Ferdinand Bilstein South East Europe doo, Brđanska 412, office@ecap.co.rs, 0118653114, 0658652603, 0118652603

Nikola Đorđević, nikola.djordjevic@ecap.co.rs, 0118653114, 0658652603, 0118652603

Јаков Пековић, дипломирани инжењер машинства, Ferdinand Bilstein SEE doo

Јаков Пековић, дипломирани инжењер машинства, Ferdinand Bilstein SEE doo; Марко Пантовић

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно усавршавање наставника стручних предмета мехатронике, машинске и електро струке из области савремених електронски контролисаних кочионих система; рад, дијагностика и испитивање система и компоненти АБС/ЕСП/АСР система

Упознавање полазника семинара са савременим системима активне безбедности; упознавање са принципима рада система и компоненти система; испитивање система и компоненти система коришћењем дијагностичког уређаја, осцилоскопа и осталих алата; проучавање симптома и дијагностика отказа компоненти, делова система и целог система.

наставник стручних предмета – средња стручна школа

1. дан Активни системи безбедности – ABS/ESP/ASR, кочиони систем

20

дана: 1
бодова: 8

6.000,00 динара по полазнику