Асертивна комуникација у образовној пракси

Каталошки број програма: 15  

Не

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој, Владе Зечевића 18/12, 15300 Лозница, office@habitus.rs, 063353625

Мирко Марковић, profmirko@gmail.com, 015893006, 0643989720

Мирјана Николић, Доктор психолошких наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица

Марина Бунчић, Дипломирани психолог – педагог, Основна школа „Милан Ракић“; Мирјана Николић, Доктор психолошких наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица; Исидора Кораћ, доктор наука – педагошке науке , Висока школа струковних студија за васпитаче; Вероника Катрина-Митровић, магистар психолошких наука, Општа болница, одељење психијатрије, Лозница; Жељко Николић, мастер технике и информатике, ОШ „Кадињача“, Лозница

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развијање компетенција запослених у образовању за асертивну комуникацију и унапређивање интерперсоналних односа са децом/ученицима, родитељима, колегама, представницима локалне заједнице...

Оспособљавање учесника да разумеју и разликују различите стилове комуникације, и њихов утицај на осносе у васпитној групи/одељењу, у тиму запослених, у комуникацији запослених са родитељима и другима, да познају и примењују асертивна права Препознавање ситуација у којима се не понашамо асертивно, те откривање разлога који нас спречавају да се заложимо за себе Овладавање техникама асертивне комуникације и решавање проблема у различитим односима међу актерима образовног система Адекватно упућивање и примање критике

Учесници познају различите стилове у комуникацији, разумеју заначај асертивне комуникације за развијање добрих интерперсоналних односа у раду са децом/ученицима, колегама, родитељима, другима.. Идентификовали су ситуације у којима не комуницирају асертивно, разлоге неасертивности, те евентуалне последице Савладали су технике асертивности и могу да их примене у различитим односима, да адекватно реагују на манипулацију Умеју да упуте и приме критику Оснажени су да самопоуздано реагују, превенирају конфликте, боље тимски сарађују, утичу на позитивну климу у групи/одељењу

 • 1. дан
  • КОМУНИКАЦИЈСКИ СТИЛОВИ И ЊИХОВЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ У РАЗЛИЧИТИМ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИМ ОДНОСИМА
  • ПАУЗА
  • УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ НЕАСЕРТИВНОСТИ
  • ПАУЗА ЗА РУЧАК
  • ТИПОВИ АСЕРТИВНОСТИ
  • ПАУЗА
  • ТЕХНИКЕ ОДГОВОРА НА МАНИПУЛАЦИЈУ; УПУЋИВАЊЕ И ПРИМАЊЕ КРИТИКЕ
  • ЗАДАЦИ ЗА РАД У ПРАКСИ И ЕВАЛУАЦИЈА

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2 500 динара - нето (укупна цена обуке је 75 000 динара); у цену је укључен ауторски хонорар за аутора програма и хонорари за реализаторе програма; цена превоза реализатора, организације семинара и послужење спадају у трошак установе која организује семинар

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ " Кадињача", Генерала Јуришића 1, Лозница Мирјана Николић, Жељко Николић 20 4
2 ОШ " Кадињача", Генерала Јуришића 1, Лозница Мирјана Николић, Жељко Николић 20 4
3 Eкономска школа " Ваљево", Даничићева 1, Ваљево Мирјана Николић, Исидора Кораћ, Жељко Николић 25 3.99
4 Средња стручна школа Пирот, Ћирила и Методија 29 Мирјана Николић, Жељко Николић 21 4
5 Гимназија "Вук Караџић", Лозница, Гимназијска 6 Мирјана Николић, Жељко Николић 28 3.85
6 РТЦ "Чачак", Цара Душана бб Мирјана Николић, Исидора Кораћ, Жељко Николић 15 3.99
7 Ваљево ОШ "Нада Пурић" Мирјана Николић, Исидора Кораћ, Жељко Николић 23 3.99
8 ОШ "Свети Сава", Хан Пијеска бб, Аранђеловац Мирјана Николић, Исидора Кораћ, Жељко Николић 29 3.99
9 Вртић "Универзум", Булевар Михаила Пупина 165а, Београд Мирјана Николић, Исидора Кораћ, Жељко Николић 23 4

Укупно учесника: 204 | Просечна оцена: 3.98