Асертивна комуникација у образовној пракси

Каталошки број програма: 15  

Не

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој, Владе Зечевића 18/12, 15300 Лозница, office@habitus.rs, 063353625

Мирко Марковић, profmirko@gmail.com, 015893006, 0643989720

Мирјана Николић, Доктор психолошких наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица

Марина Бунчић, Дипломирани психолог – педагог, Основна школа „Милан Ракић“; Мирјана Николић, Доктор психолошких наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица; Исидора Кораћ, доктор наука – педагошке науке , Висока школа струковних студија за васпитаче; Вероника Катрина-Митровић, магистар психолошких наука, Општа болница, одељење психијатрије, Лозница; Жељко Николић, мастер технике и информатике, ОШ „Кадињача“, Лозница

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развијање компетенција запослених у образовању за асертивну комуникацију и унапређивање интерперсоналних односа са децом/ученицима, родитељима, колегама, представницима локалне заједнице...

Оспособљавање учесника да разумеју и разликују различите стилове комуникације, и њихов утицај на осносе у васпитној групи/одељењу, у тиму запослених, у комуникацији запослених са родитељима и другима, да познају и примењују асертивна права Препознавање ситуација у којима се не понашамо асертивно, те откривање разлога који нас спречавају да се заложимо за себе Овладавање техникама асертивне комуникације и решавање проблема у различитим односима међу актерима образовног система Адекватно упућивање и примање критике

Учесници познају различите стилове у комуникацији, разумеју заначај асертивне комуникације за развијање добрих интерперсоналних односа у раду са децом/ученицима, колегама, родитељима, другима.. Идентификовали су ситуације у којима не комуницирају асертивно, разлоге неасертивности, те евентуалне последице Савладали су технике асертивности и могу да их примене у различитим односима, да адекватно реагују на манипулацију Умеју да упуте и приме критику Оснажени су да самопоуздано реагују, превенирају конфликте, боље тимски сарађују, утичу на позитивну климу у групи/одељењу

 • 1. дан
  • КОМУНИКАЦИЈСКИ СТИЛОВИ И ЊИХОВЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ У РАЗЛИЧИТИМ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИМ ОДНОСИМА
  • ПАУЗА
  • УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ НЕАСЕРТИВНОСТИ
  • ПАУЗА ЗА РУЧАК
  • ТИПОВИ АСЕРТИВНОСТИ
  • ПАУЗА
  • ТЕХНИКЕ ОДГОВОРА НА МАНИПУЛАЦИЈУ; УПУЋИВАЊЕ И ПРИМАЊЕ КРИТИКЕ
  • ЗАДАЦИ ЗА РАД У ПРАКСИ И ЕВАЛУАЦИЈА

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2 500 динара - нето (укупна цена обуке је 75 000 динара); у цену је укључен ауторски хонорар за аутора програма и хонорари за реализаторе програма; цена превоза реализатора, организације семинара и послужење спадају у трошак установе која организује семинар

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ " Кадињача", Генерала Јуришића 1, Лозница Мирјана Николић, Жељко Николић 20 4
2 ОШ " Кадињача", Генерала Јуришића 1, Лозница Мирјана Николић, Жељко Николић 20 4
3 Eкономска школа " Ваљево", Даничићева 1, Ваљево Мирјана Николић, Исидора Кораћ, Жељко Николић 25 3.99
4 Средња стручна школа Пирот, Ћирила и Методија 29 Мирјана Николић, Жељко Николић 21 4
5 Гимназија "Вук Караџић", Лозница, Гимназијска 6 Мирјана Николић, Жељко Николић 28 3.85
6 РТЦ "Чачак", Цара Душана бб Мирјана Николић, Исидора Кораћ, Жељко Николић 15 3.99
7 Ваљево ОШ "Нада Пурић" Мирјана Николић, Исидора Кораћ, Жељко Николић 23 3.99
8 ОШ "Свети Сава", Хан Пијеска бб, Аранђеловац Мирјана Николић, Исидора Кораћ, Жељко Николић 29 3.99
9 Вртић "Универзум", Булевар Михаила Пупина 165а, Београд Мирјана Николић, Исидора Кораћ, Жељко Николић 23 4
10 Предшколска установа "Бамби" Лозница, Веселина Мисите 26 Мирјана Николић, Исидора Кораћ, Жељко Николић 30 4
11 Предшколска установа "Бамби" Лозница, Веселина Мисите 26 Мирјана Николић, Исидора Кораћ, Жељко Николић 30 3.99
12 Предшколска установа "Плави чуперак", Тител Мирјана Николић, Жељко Николић 30 4
13 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак Мирјана Николић, Исидора Кораћ, Жељко Николић 30 3.97
14 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак Мирјана Николић, Исидора Кораћ, Жељко Николић 27 3.97
15 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак Мирјана Николић, Исидора Кораћ, Жељко Николић 17 3.99
16 Удружење васпитача златиборског округа, Немањина 18, Ужице Мирјана Николић, Исидора Кораћ, Жељко Николић 30 4

Укупно учесника: 398 | Просечна оцена: 3.98