Школа – добро место за рад: процена ризика и деловање против стреса на радном месту

Каталошки број програма: 164  

Не

Синдикат образовања Србије, Београд, Дечанска 14/VI, obrazovanje@sindikat.rs, 0113233229, 0113236359, 0113233229

Борка Вишнић, borka.visnic@gmail.com, 0113236359, 0637822652, 0113233229

Борка Вишнић - Ненадић, Дипломирани андрагог, Синдикат образовања Србије;

Борка Вишнић - Ненадић, Дипломирани андрагог, Синдикат образовања Србије; Мирјана Стаменковић, Дипломирани психолог, Основна школа "Никола Тесла" Винча;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Упознавање са проценом ризика и стресом повезаним са радом у школи, као и могућим начинима решавања на нивоу установе

Фактори ризика, чиниоци стреса у школи, манифестације и препознавање стреса, спречавање стреса, примери добре праксе и практичне антистрес методе

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данДефинисање појсма стрес и дистрес, теорије и физиолошке основеРад у групамаИзвештавање са радних групаПаузаИстраживања стреса на радном мсету, представљање упитника и досадашњих резултатаПопуњавање упитника о стресу на радном местуемоционална интелигенција и комуникација као фактори превазилажења стресаУ'питник - колико смо емотивно интелигентни и самоанализаПауза за ручакТехника ослобађања од стреса и самопомоћиПредлог техника и поступака за ослобађање од стресаЗакључциЕвалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара (надокнаде реализаторима и огранизаторима, штампани материјали, упитници, радне свеске, кафе паузе и ручак, превоз)