Сви наши идентитети

Каталошки број програма: 148  

Не

Центар за етику, право и примењену филозофију (ЦЕЛАП), Капетан Мишина 20, Београд, contact@celap.edu.rs, 0112646242, , 0112646242

Јелена Ћериман, cerimanj@celap.edu.rs, 0112646242, 0642108914, 0112646242

Мелита Ранђеловић, , Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд; Газела Пудар Драшко, , ; Сања Бојанић, , ; Јелена Ћериман, , ;

Мелита Ранђеловић, , Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд; Ана Буквић, , Центaр за едукацију и саветовање – Каталиста; Илинка Милетић, , ; Санда Станковић, , ; Бојан Тодоровић, , ; Јелена Ћериман, , ;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање компетенција наставника и стручних сарадника за уношење родне перспективе у основно и средње образовање кроз непосредни рад са ученицима/ама и сарадњу са родитељима у раду школе, с циљем даљег развоја правичнијег и одрживијег друштва.

Јачање компетенција наставног кадра за примену ефикасних метода комуникације с породицом; стицање знања и развој вештина за примену начела родне равноправности и права на једнаке шансе у раду; стицање знања о скривеном курикулуму у наставним садржајима и развој вештина за његово преиспитивање у раду са ђацима; преиспитивање стереотипних ставова о родним улогама и родним односима у наставним материјалима; разумевање потреба и различитих типова васпитних стилова родитеља; упознавање са начинима на које се родни идентитет пресеца са другим идентитетима и тако доводи до вишеструке дискриминације и искључивања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводРодна равноправност у основном и средњем образовању у СрбијиПаузаРодни стереотипи и дискриминација у наставном процесуДруштвена конструкција родностиПауза за ручакРодитељство у савременој СрбијиПраксе родитељства и њихова веза са родним стереотипима у образовањуПаузаХероји и хероинеЕвалуација првог дана обуке2. данУводИнтегрисање садржаја семинара у наставни процесПаузаСлика о „мушком„ и „женском„ у наставним садржајимаПауза за ручакШкола и породица – партнери у образовању и васпитању деце/младихРодна равноправност у пракси образовних установаЗавршна активност

16

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3.600,00 динара. У цену је укључен: радни и потрошни материјал, освежење за учеснике и реализаторе, као и путни трошкови и трошкови смештаја реализатора/ки.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Угоститељско-туристичка школа, Југ Богданова 28, Београд Мелита Ранђеловић, Бојан Тодоровић 26 3.78
2 Дом ученика средњих школа Патријарх Павле Мелита Ранђеловић, Бојан Тодоровић 25 3.32
3 Дом ученика средњих школа Патријарх Павле Мелита Ранђеловић, Ана Буквић 16 3.53
4 онлајн Мелита Ранђеловић, Бојан Тодоровић 30 3.72

Укупно учесника: 97 | Просечна оцена: 3.59