Иновативни приступи тумачењу модерне поезије

Каталошки број програма: 825  

Не

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус, Цвијићева 22, 11000 Београд, gaudeamusbg@gmail.com, 0621282002, ,

Сузана Мак, gaudeamusbg@gmail.com, 0621282002, 0621282002,

Соња Миловановић, Дипломирани филолог, мастер, Радио Београд;

Соња Миловановић, Дипломирани филолог, мастер, Радио Београд; Бранко Бајић, Професор српског језика и књижевности, Прва економска школа; Тина Каплановић, Проф. српског језика и књ; МА орг. наука, Медицинска школа Пожаревац;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећање компетенција наставника у тумачењу модерне поезије.

Проширивање стечених знања наставника у обради модерне лирике савременим теоријским приступима лирском тексту. Стицање вештина наставника у примени савремених теоријских поставки на конкретним текстовима, и то како из области језика тако и из области књижевности. Јачање компетенцијаи самосталности ученика у тумачењу модерне поезије. Мотивисање ученика за даље изучавање савремене српске поезије.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данАнализа песме Узалуд је будим Бранка МиљковићаУпоредна анализа по једне песме Миодрага Павловића и Стевана РаичковићаАнализа циклуса Врати ми моје крпице Васка ПопеАнализа песама Новице Тадића и Ане РистовићЕвалуација семинара

25

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2500 динара. Спецификација: надокнада за реализаторе 1900 радни материјал за учеснике 300, материјал за реализацију радионица 200, уверења 100 динара.