Дизајнатон метод - Примена дизајнерског маратона у решавању еколошких и друштвених изазова (уз развој ИКТ компетенција кроз примену пројектне наставе)

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 514  

Да

KidHub, Vojvode Stepe 266, office@kidhub.rs, 0641389616

Tijana Petrović, office@kidhub.rs, 0641389616, 0641389616

Марија Рафајловић Стојковић, , Основна школа „Трећи крагујевачки батаљон”; Тијана Павловић, Дипл. Педагог, WWF Adria- udruga za zaštitu prirode; Тијана Јовановић Петровић, Дипломирани комуниколог, Удружење "КидХаб"

Марија Рафајловић Стојковић, , Основна школа „Трећи крагујевачки батаљон”; Тамара Томашевић, , Агенција за консултантске услуге EXPOSE, Београд; Тијана Павловић, Дипл. Педагог, WWF Adria- udruga za zaštitu prirode; Милош Милосављевић, Дипломирнаи машински инжењер, Прва крагујевачка гимназија, ОШ „Радоје Домановић“; Марина Дрндарски, дипломирани биолог специјалиста из еколо, ОШ „Дринка Павловић“ 7. београдска гимназија; Тијана Јовановић Петровић, Дипломирани комуниколог, Удружење "КидХаб"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Oснаживање полазника за примену Дизајнатон метода заснованог на извођењу пројектне наставе.

1.Упознавање полазника са теоријским оквиром “дизајнерског размишљања“ и “мејкерс образовања” кроз примену Дизајнатон метода у образовању и васпитању 2.Оснаживање полазника за креирање подстицајне средине за учење у оквиру пројектне наставе (организација ко креативне лабораторије) 3.Подршка полазницима да кроз примену дизајнерског маратона и решавање конкретних изазова везаних за циљеве одрживог развоја изводе пројектну наставу и подстичу предузетничке компетенције код ученика 4.Развијање компетенција полазника да користе “мејкерс алате” и Web 2.0 алате за активан приступ учењу кроз прототипирање, израде презентација и презентовање пројекта са групом ученика

Након обуке полазник: Зна базична теоријска полазишта за педагошку, безбедну и креативну употребу Дизајнатон метода у васпитно образовном раду (ВОР); Мотивисан je за креирање подстицајне средине за учење (ко креативне лабораторије); Зна да изводи пројектну наставу кроз примену дизајнерског маратона у решавању изазова везаних за циљеве одрживог развоја чиме подстиче предузетничке компетенције код ученика; Има позитиван став о примени дигиталних технологија и алата за програмирање у ВОР-у за израду презентација и прототипа (макета-идеја) са групом ученика и њихове јавне презентације; Зна различите дигиталне и Веб 2.0 алате у ВОР-у за креирање, презентацију и дељење садржаја

 • 1. недеља
  • Упознавање са теоријским основама Дизајнатон метода и примена дизајнерског маратона у ВОР-у
  • Пауза
  • Ко-креативна лабораторија: Припрема рада на пројекту
  • Пауза
  • Дизајнатон метод у пракси: Фазе дизајнерског маратона
  • Домаћи задатак: Самостални рад на он-лајн платформи уз супервизију
 • 2. недеља
  • Постављање тематског оквира пројеката у дизајнерском маратону
  • Пауза
  • Истражи и Дефиниши:Истраживање друштвеног и-или еколошког изазова у локалној заједници
  • Пауза
  • Презентуј и евалуирај: Дигитални алати за израду презентације
  • Домаћи задатак: Самостални рад на он-лајн платформи уз супервизију
 • 3. недеља
  • Фаза: Скицирање, израда прототипа и примена ИКТ у прототипирању
  • Пауза
  • Алати за прототипирање у Дизајнатон методу 1. део (Мејкер опрема и алати)
  • Пауза
  • Алати за прототипирање у Дизајнатон методу 2. део ( Мејкер опрема и алати))
  • Финални домаћи задатак и евалуација: Самостални рад на он-лајн платформи уз супервизију

40

недеља: 3
бодова: 24

7000 РСД У цену су укључени хонорар техничког лица, модератора и стручњака, трошкови организације и администрације, потврде учесника, "основни мејкер комплет за рад" за полазнике током обуке, дигитална верзија приручника “Примена Дизајнатон методе - Образовање за друштвене иновације” и које ће полазници добити за штампу по завршетку обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марија Рафајловић Стојковић, Тијана Павловић, Милош Милосављевић, Тијана Јовановић Петровић 10 3.84

Укупно учесника: 10 | Просечна оцена: 3.84