Акутни и хронични поремећаји здравља деце. Развој aдекватних модела реаговања и превенција. Како поступати.

Каталошки број програма: 257  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396, ,

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396,

Данијела Барјактаревић, доктор медицине, Војномедицински центар Карабурма; Здравко Брковић, доктор медицине, Војномедицинска Академија Београд

Данијела Барјактаревић, доктор медицине, Војномедицински центар Карабурма; Здравко Брковић, доктор медицине, Војномедицинска Академија Београд; Сања Балабан, Војномедицинска академија; Сања Живадиновић, струковна медицинска сестра, ВМА, СП, Дечји диспанзер

здравствено васпитање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Оснаживање компетенција у правилном реаговању код најчешћих акутних и хроничних стања деце и пружању непосреднe помоћи деци у васпитнообразовним установама. Значај мера превенције. Стварање и неговање подршке деци са поремећајем здравља.

Упознавање васпитача и наставног кадра са основним специфичностима одређених акутних и хроничних стања. Оснаживање компетенција васпитача и наставног кадра у правцу примене конструнктивних и ефикасних поступака у циљу превенирања, препознавања и реаговања у одређеним ситуацијама када постоји могућност угрожавања или већ постоји поремећај здрављa деце. Оспособљавање васпитача и наставног кадра да стечена знања примене у конкретним ситуацијама, као и да стечено знање пренесу другимa. Развијање позитивних интерперсоналних односа са родитељима и већег самопоуздања у раду кроз подизање личних компетенција. Упознавање деце о значају очувања здеравља као и толеранције и подршке деци са поремећајем здравља.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан 1. Најчешћа акутна стања деце. Појам и дефинисање. Исправно и адекватно реаговање у датим стањима. 2. Хронични поремећаји здравља деце. Дефинисање. Превенција погоршања исправним реаговањем 3. Повреде деце. Упознавање са предвиђеним протоколима за поступање у датим ситуацијама. 4. Значај подршке деци са поремећајем здравља у васпитно-образовним установама.

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику