Школа – добро место за рад: Родна равноправност у образовању и разлози за акцију

Каталошки број програма: 166  

Не

Синдикат образовања Србије, Београд, Дечанска 14/VI, obrazovanje@sindikat.rs, 0113233229, 0113236359, 0113233229

Борка Вишнић, borka.visnic@gmail.com, 0113236359, 0637822652, 0113233229

Борка Вишнић - Ненадић, дипломирани андрагог, Синдикат образовања Србије;

Борка Вишнић - Ненадић, дипломирани андрагог, Синдикат образовања Србије; Мирјана Стаменковић, Дипломирани психолог, Основна школа "Никола Тесла" Винча;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Упознавање са основним проблемима родне равноправности у друштву, посебно у образовању, указивање на потребу оснаживања женаза учешће у одлучивању и потреби промена у васпитно . образовном рааду са ученицима и сарадњи са родитељима

Упознавање са законском регулативом и прописима о раодној равноправности у друштву и проблеми у примени, анализа положаја жена у друштву и образовању, анализа родне (не)једнакости у платама и на тржишту рада, унапређивање вештина комуникације вежбање асертивности и лидерства, анализа стереотипа у предшколском и основном образовању

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПојам пола и рода, дефинисање родне равноправностиЖене у бројкама - у образовањз, у одлучивању, на тришту радаПаузаРад у групама - анализа уџбеника за основну школуСтереотипи - дефиниције, појам, примериПауза за ручакЛидерство - особине лидера и како их јачатиИскуства из рада на пројекту Јачање капацитеа у политици родне равноправностиРад у радним групама: планирање рад, акција - кад се вратим на радно местоПрезентација планова и акција ЗакључциЕвалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара (надокнада реализаторима и организаторима, штампани материјали, освежење, ручак, путни трошкови)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Hotel Norcev, Fruška gora, Iriški Venac Борка Вишнић - Ненадић, Мирјана Стаменковић 18 3.93
2 Hotel Norcev, Fruška gora, Iriški Venac Борка Вишнић - Ненадић, Мирјана Стаменковић 14 3.87

Укупно учесника: 32 | Просечна оцена: 3.9