Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Каталошки број програма: 227  

Не

Новосадска новинарска школа, Даничићева 3, office@novinarska-skola.org.rs, 021424344, 021424246, 021424164

Тијана Фемић, tijana@novinarska-skola.org.rs, 021424246, 0649073947, 021424164

Дубравка Валић Недељковић, проф др, Универзитет у Новом Саду; Стефан Јањић, Новосадска новинарска школа (хонорарни сарадник)

Дубравка Валић Недељковић, проф др, Универзитет у Новом Саду; Стефан Јањић, Новосадска новинарска школа (хонорарни сарадник); Норберт Шинковић, мастер, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет; Дејан Пралица, доктор политичких наука (новинарство), Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду; Наташа Шару, МА, Новосадска новинарска школа; Владимир Баровић, доктор наука, Филозофски факултет у Новом Саду

друштвене науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Јачање капацитета просветних радника инкорпорирањем медија у васпитно образовни процес. Прихватање медија као битне одлике друштва 21. века и њихова употреба у правцу иновативности у приступу већ постојећим наставим областима и јединицама.

Програм представља одговор образовног система на брзе промене у свим сферама живота. Развој савремених средстава комуникације редефинише основе образовања. Функционално описмењавање обухвата усвајање знања из области матерњег и страних језика, математике, али и језика медија и нових технологија. Увођење нових медија у наставу допринеће динамичности и осавремењавању наставе што ће умногоме утицати на мотивацију ученика за учење. Осим овладавања техничком страном „уређаја„ наставници и стручни сарадници ће бити у прилици да развију критички однос према медијским порукама кроз анализу различитих медијских форми, тј. према бројним начинима саопштавања исте поруке путем друге врсте медија, као и да буду аутори медијских порука. Такође , семинар

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмет у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан Друштво 21. века-друштво знања основне карактеристике (мултимедијализација) Промена образовне парадигме (традиционална - савремена настава; развој критичког мишљења ученика) Писменост и нове форме писмености (функционално описмењавање некад и сад) Комуникација као кључни концепт у умреженом друштву - појам комуникације и појам јавног комуницирања Медији – средства јавног информисања. Врсте медија. Језик медија. Моћ медија. Деца и медији – деца као креатори и деца као медијски реципијенти Mедији као алат у инклузивном образовању 2. дан Повратне информације седам дана по реализацији првог дана обуке Нови медији у односу на традиционалне медије - интернет и друштвене мреже - e-learning и платформе Производња медијских садржаја (школски медиј, блогови наставника и ученика) Иновација наставе уз помоћ савремених медија

25

дана: 2
бодова: 10

3.900,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OŠ "Drinka Pavlović" Beograd Дубравка Валић Недељковић, Норберт Шинковић, Наташа Шару 10 3.91
2 OŠ "Sveti Sava" Beograd Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић, Владимир Баровић 29 3.94
3 OŠ "Sveti Sava" Beograd Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић, Дејан Пралица 9 3.95
4 Mačkat Дубравка Валић Недељковић, Норберт Шинковић 30 3.75
5 Vinča Стефан Јањић, Дејан Пралица 30 3.78
6 ОШ "Миливоје Боровић" Мачкат Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 15 3.9
7 Универзитет Едуконс, Тутин Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић, Дејан Пралица 23 3.71
8 Univerzitet Edukons Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 24 3.73
9 OŠ "Vladimir Nazor" Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 21 3.9
10 ОСНОВНА ШКОЛА "МАЈУР", Светог Саве бр. 4 Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 26 3.73
11 ОСНОВНА ШКОЛА "АНТА БОГИЋЕВИЋ" ЛОЗНИЦА Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 27 3.83
12 Гимназија "Нови Пазар", Нови Пазар Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 26 3.87
13 Средња школа "Свети Сава" Лозница Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 15 3.75
14 Асоцијација просветара Санџака, Нови Пазар Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 27 3.96
15 Основна школа "Светозар Марковић" Краљево Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 29 3.86
16 Основна школа "Светозар Марковић" Краљево Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 10 3.96
17 Основна школа "23 октобар" Сремски Карловци Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 26 3.83
18 Užice Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 25 3.83
19 Užice Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 25 3.63
20 Odžaci Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 26 3.77
21 OŠ "Ivan Gundulić" Novi Sad Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 23 3.95
22 Vrbas Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 30 3.9
23 Stepanovićevo Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 16 3.98
24 Zmajevo Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 29 3.87

Укупно учесника: 551 | Просечна оцена: 3.85