Развој компетенција рефлексивних практичара-ки за транзиционе процесе између вртића и школе

Каталошки број програма: 721  

Не

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ", Нови Сад, Неимарска 17, tckocevski@gmail.com, 0606062562, 0612890030

Dr Danica Kocevska, tckocevski@gmail.com, 0213035785, 0606062562

Јован Коцевски, професор разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник; Др Даница Коцевска, Доктор наука методике разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник, Нови Сад; Јелена Видановић, , Установа ДУ "Дечија радост" Ириг

Јован Коцевски, професор разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник; Др Даница Коцевска, Доктор наука методике разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник, Нови Сад; Јелена Видановић, , Установа ДУ "Дечија радост" Ириг ; Наталија Пузић, , ПУ „Милка Диманић“ Власотинце; Јелисавета Петровић, , Тренинг центар „КОЦЕВСКИ“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Упућивање полазника/ца за припрему и примену алата за рефлексију праксе у вртићу и школи ради креирање стимулативне средине за учење која подстиче транзиционе процесе у образовању деце и формирање стручних актива вртића и школа у локалној заједници.

Усвајање поступака креирања стимулативне средине за учење у вртићу и школи која је резултат рефлексије праксе усмерене на континуитет у васпитању и образовању деце у предшколском и основношколском образовању. Уважавање достигнутог нивоа развоја рефлексије и транзиције и њихово даље унапређивање дефинисањем стратегије за њихово спровођење. Овладавање алатима за рефлексију праксе применом ад хок и сервеј истраживања за утврђивање кључних области рада вртића и школе у циљу припреме транзиционих процеса. Упућивање у поступке примене резултата истраживања за унапређивање васпитно/образовне и образовно/васпитне праксе вртића и школе. Оснаживање полазника/ца за организовање и рад стручног актива васпитача и учитеља у локалној заједници.

-Познају поступке креирања стимулативне средине за учење у вртићу и школи која је резултат рефлексије праксе усмерене на континуитет у васпитању и образовању деце у предшколском и основношколском образовању. -Врше самопроцену достигнутог нивоа развоја рефлексије и транзиције и предлажу стратегију за њихов даљи развој. - Познају и примењују базичне алате за рефлексију праксе применом ад хок и сервеј истраживања за утврђивање кључних области рада вртића и школе у циљу припреме транзиционих процеса. -Знају поступак примене резултата истраживања за креирање стимулативне средине за рано учење деце и учење у ОШ. -Препознају значај организовања рада стручног актива васпитача и учитеља у локалној заједници и знају кораке за његово формирање.

 • 1. дан
  • Увод у обуку
  • Да се боље упознамо - Сличности и разлике између два нивоа образовања
  • Пауза
  • Значај и могућности рефлексије праксе у вези са транзицијом између вртића и школе
  • Пауза за ручак
  • Испитивање нивоа интерсовања деце и праћење њиховог развоја у вртићу и школи – сервеј истраживање
  • Пауза
  • Организација стручних актива на локалном нивоу за остваривање сарадње између ПУ и ОШ
  • Сумирање рада, закључци и договор о сарадњи

30

дана: 1
бодова: 8

3.000 динара по учеснику, од чега се исплаћују хонорари аутора/ки и водитеља/ки, путни трошкови, припрема материјала за учеснике и куповина потрошног материјала

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ДУ "Дечија радост" Ириг, Змај Јовина 61 Др Даница Коцевска, Јелена Видановић 23 4
2 ОШ "Десанка Максимовић" Царице Милице 1, Футог Јован Коцевски, Др Даница Коцевска 18 3.94
3 ОШ "Десанка Максимовић" Царице Милице 1, Футог Јован Коцевски, Др Даница Коцевска 16 3.91

Укупно учесника: 57 | Просечна оцена: 3.95