Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Каталошки број програма: 227  

Не

Новосадска новинарска школа, Даничићева 3, office@novinarska-skola.org.rs, 021424344, 021424246, 021424164

Тијана Фемић, tijana@novinarska-skola.org.rs, 021424246, 0649073947, 021424164

Дубравка Валић Недељковић, проф др, Универзитет у Новом Саду; Стефан Јањић, Новосадска новинарска школа (хонорарни сарадник)

Дубравка Валић Недељковић, проф др, Универзитет у Новом Саду; Стефан Јањић, Новосадска новинарска школа (хонорарни сарадник); Норберт Шинковић, мастер, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет; Дејан Пралица, доктор политичких наука (новинарство), Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду; Наташа Шару, МА, Новосадска новинарска школа; Владимир Баровић, доктор наука, Филозофски факултет у Новом Саду

друштвене науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Јачање капацитета просветних радника инкорпорирањем медија у васпитно образовни процес. Прихватање медија као битне одлике друштва 21. века и њихова употреба у правцу иновативности у приступу већ постојећим наставим областима и јединицама.

Програм представља одговор образовног система на брзе промене у свим сферама живота. Развој савремених средстава комуникације редефинише основе образовања. Функционално описмењавање обухвата усвајање знања из области матерњег и страних језика, математике, али и језика медија и нових технологија. Увођење нових медија у наставу допринеће динамичности и осавремењавању наставе што ће умногоме утицати на мотивацију ученика за учење. Осим овладавања техничком страном „уређаја„ наставници и стручни сарадници ће бити у прилици да развију критички однос према медијским порукама кроз анализу различитих медијских форми, тј. према бројним начинима саопштавања исте поруке путем друге врсте медија, као и да буду аутори медијских порука. Такође , семинар

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмет у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан Друштво 21. века-друштво знања основне карактеристике (мултимедијализација) Промена образовне парадигме (традиционална - савремена настава; развој критичког мишљења ученика) Писменост и нове форме писмености (функционално описмењавање некад и сад) Комуникација као кључни концепт у умреженом друштву - појам комуникације и појам јавног комуницирања Медији – средства јавног информисања. Врсте медија. Језик медија. Моћ медија. Деца и медији – деца као креатори и деца као медијски реципијенти Mедији као алат у инклузивном образовању 2. дан Повратне информације седам дана по реализацији првог дана обуке Нови медији у односу на традиционалне медије - интернет и друштвене мреже - e-learning и платформе Производња медијских садржаја (школски медиј, блогови наставника и ученика) Иновација наставе уз помоћ савремених медија

25

дана: 2
бодова: 10

3.900,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OŠ "Drinka Pavlović" Beograd Дубравка Валић Недељковић, Норберт Шинковић, Наташа Шару 10 3.91
2 OŠ "Sveti Sava" Beograd Стефан Јањић, Дејан Пралица, Владимир Баровић 29 3.94
3 OŠ "Sveti Sava" Beograd Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић, Дејан Пралица 9 3.95
4 Mačkat Дубравка Валић Недељковић, Норберт Шинковић 30 3.75
5 Vinča Стефан Јањић, Дејан Пралица 30 3.78
6 ОШ "Миливоје Боровић" Мачкат Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 15 3.9
7 Универзитет Едуконс, Тутин Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић, Дејан Пралица 23 3.71
8 Univerzitet Edukons Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 24 3.73
9 OŠ "Vladimir Nazor" Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 21 3.9
10 ОСНОВНА ШКОЛА "МАЈУР", Светог Саве бр. 4 Дубравка Валић Недељковић, Стефан Јањић 26 3.73
11 ОСНОВНА ШКОЛА "АНТА БОГИЋЕВИЋ" ЛОЗНИЦА Дубравка Валић Недељковић 27 3.83

Укупно учесника: 244 | Просечна оцена: 3.83