Читалачки почеци и Алго модел обуке

Каталошки број програма: 785  

Не

Алго центар за рани развој и превенцију менталног здравља деце, Стублинска 16, Сремчица, 11253 Београд, kontakt@algocentar.rs, 0656316456

Љиљана Ранђић, ljiljana@algocentar.rs, 0656316456, 0656316456

Анђела Шошкић, доктор наука, Учитељски факултет у Београду; Љиљана Ранђић, дипломирани психолог, ; Вања Ковић, доктор наука, Филозофски факултет у Београду

Анђела Шошкић, доктор наука, Учитељски факултет у Београду; Љиљана Ранђић, дипломирани психолог, ; Вања Ковић, доктор наука, Филозофски факултет у Београду

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

упознавање васпитног, наставног, и стручног кадра са психолошким и неуронаучним аспекатима почетног читања, као и упознавање са основама Алго модела намењеног подстицању развоја и усвајања предчиталачких и почетних читалачких компетенција

1. упознавање васпитног, наставног и стручног кадра са читањем као психичким процесом и његовим елементима 2. упознавање васпитног, наставног и стручног кадра са развојно-неуропсихолошким основама развоја и усвајања предчиталачких и почетних читалачких компетенција 3. упознавање са Алго моделом намењеном подстицању развоја и усвајања предчиталачких и почетних читалачких компетенција и могућностима и ограничењима његове примене у раду са децом предшколског и раног основношколског узраста типичног и атипичног развоја 4. постављање Алго модела обуке у контекст других приступа и дидактичких средстава који су на располагању код нас

1. полазници семинара упознати су са читањем као психичким процесом и његовим елементима 2. полазници семинара упознати су са развојно-неуропсихолошким основама усвајања почетног читања 3. полазници семинара разумеју елементе Алго модела 4. полазници семинара обучени су да одређене елементе Алго модела примене у подстицању развоја и усвајања предчиталачких и почетних читалачких компетенција

 • 1. дан
  • Увод (упознавање)
  • Читање у различитим ортографским системима
  • Пауза
  • Развојно-неуропсихолошки поглед на читање
  • Пауза са освежењем
  • Почетно читање у предшколском детињству
  • Резултати евалуације читалачких компетенција у Србији
  • Пауза (ручак)
  • Неки проблеми у вези са усвајањем почетног читања.
  • Алго модел – настанак и основни елементи
  • Пауза
  • Истраживања ефеката примене Алго модела
  • Пауза (освежење)
  • Видео демонстрација елемената Алго модела
  • Практична демонстрација елемената Алго модела
  • Пауза
  • Дискусија
  • Резиме
  • Администрација

15

дана: 1
бодова: 8

4000 дин - цена укључује трошкове изнајмљивања простора за реализацију обуке, хонораре за реализаторе, освежење и ручак за учеснике, пратећи едукативни материјал, административне и организационе трошкове.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Алго центар Алексиначких рудара 51 Љиљана Ранђић, Вања Ковић 7 4
2 Алго центар Алексиначких рудара 51 Љиљана Ранђић, Вања Ковић 8 3.97
3 ОШ "Карађорђе" Топола Мије Тодоровића 8 Љиљана Ранђић, Вања Ковић 16 3.89
4 Нови Сад Косте Рацина 11 Центар Бузгановић Љиљана Ранђић 4 3.98
5 Нови Београд, вртић "Бубамарин лет", Јурија Гагарина 153 а Љиљана Ранђић, Вања Ковић 5 4
6 Нови Београд, вртић "Бубамарин лет", Јурија Гагарина 153 а Анђела Шошкић, Љиљана Ранђић, Вања Ковић 13 4

Укупно учесника: 53 | Просечна оцена: 3.97