КАКО РАЗВИТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ

Каталошки број програма: 469  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, info@rcnp.rs, 020322822, ,

Никола Профиловић, info@rcnp.rs, 020322822, 0653182113,

Драгана Чакаревић, мастер, ОШ Вук Караџић, Сочаница; Мирко Чакаревић, професор технике и информатике, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Ајсела Хаџиахметовић, мастер, ОШ Авдо Међедовић, Нови Пазар; Живорад Миленовић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Драган Радовановић, доктор саобраћаја, ОШ Вук Караџић, Сочаница; Азра Ахметовић, Економско-трговинска школа, Нови Пазар

Драгана Чакаревић, мастер, ОШ Вук Караџић Сочаница; Мирко Чакаревић, професор технике и информатике, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Азра Ахметовић, Економско-трговинска школа, Нови Пазар

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање учесника за интегрисање предузетничке компетенције у својим наставним плановима у циљу успешног развијања ове међупредметне компетенције код ученика.

- Оснаживање капацитета учесника за развијање међупредметних компетенција код ученика кроз наставу свог предмета. - Јачање капацитета учесника за развијање предузетничког духа код ученика кроз развијање ове међупредметне компетенције у настави. - Оспособљавање учесника за планирање пројектне наставе као основа за развијање предузетничке компетенције код ученика, - Оспособљавање учесника за интердисциплинарно тематско планирање кроз реализацију предузетничког школског пројекта.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан УВОД МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈАПРОЈЕКТНА НАСТАВА КАО ОСНОВ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КОД УЧЕНИКА РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ШКОЛСКИ ПРОЈЕКАТ

30

дана: 1
бодова: 8

1.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Драган Маринковић", Адрани Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 30 3.78
2 ОШ "Mилун Ивановић" Ушће, Милуна Ивановића бб Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 30 3.81
3 ОШ Јован Јовановић Змај, Алеја Зорана Ђинђића 6, Свилајнац Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 22 3.98
4 ОШ Јован Јовановић Змај, Алеја Зорана Ђинђића 6, Свилајнац Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 21 3.9
5 ОШ Вук Караџић, ул. Кнеза Милоша бр. 96, Ћуприја Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 30 3.9
6 ОШ "Раде Додић", Милутовац Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 30 3.96
7 ОШ "Младост", Боре Станковића 60, Књажевац Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 30 3.93
8 Гимназија "Михајло Пупин", ул. Николе Тесле 57, Ковачица Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 30 3.78
9 ОШ "Дринка Павловић", Улица Вука Караџића бр.54, Куршумлија Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 30 3.86
10 ОШ "Дринка Павловић", Улица Вука Караџића бр.54, Куршумлија Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 30 3.84

Укупно учесника: 283 | Просечна оцена: 3.87