Примена електронских сервиса у учењу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 687  

Да

Центар за унапређење наставе Абакус, Љубише Миодраговића 7ж/5 Београд, goranabakus@gmail.com, 0648090630, 0648090631

Горан Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 0648090630, 0641730170

Горан Станојевић, дип. инж. саобраћаја, Средња техничка ПТТ школа; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, , ; Тања Калинић, , ; Вела Чоја, дип. инж. електротехнике, Средња техничка ПТТ школа

Горан Станојевић, дип. инж. саобраћаја, Средња техничка ПТТ школа; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, , ; Тања Калинић, , ; Вела Чоја, дип. инж. електротехнике, Средња техничка ПТТ школа

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Професионално оснаживање наставника за примену електронских сервиса у раду на примеру пројектне наставе; развијање компетенција за употребу електронских сервиса и интернет технологија при реализацији пројектно орјентисане наставе.

Упознавање наставника са појмом и карактеристикама пројектне наставе; оспособљавање наставника за коришћење различитих наставних метода које подржавају пројектну наставу; оспособљавање наставника да користе напредне електронске сервисе и веб алате којима се могу прикупити неопходне инфомације и садржаји за реализацију наставе, пројектних задатака и презентовати резултати рада у пројектној настави. Упознавање наставника са онлајн образовним окружењима; оснаживање наставника да применом техника успешне комуникације у онлајн окружењу унапреде квалитет наставе при изради пројектних задатака; унапређивање комуникацијских вештина и сарадње између наставника и ученика; индивидулазовани приступ раду са ученицима.

Програм подстиче наставнике да модернизују наставни процес користећи електронске сервисе за пројектну наставу. Наставници ће бити оспособљени да: самостално формулишу теме за пројектне задатке, управљају ученичким тимовима, ефикасно вреднују рад ученика при реализацији пројектних задатака, као и при њиховом представљању коришћењем различитих веб алата и електронских сервиса. Овај програм ће обучити и подстаћи наставнике да користе онлајн окружења за рад и учење; као и за коришћење уграђених механизама за комуникацију и сарадњу. Наставник ће, након завршеног програма, бити оспособљен да самостално, перманентно проширује своја знања и примењује ефикасне методе и пројектну наставу у учионици, као и комуникационе технике у виртуелном окружењу.

 • 1. недеља
  • Појам и значај пројектне наставе
  • Организација пројектне наставе
  • Улога пројектне наставе у индивидуализованом приступу
  • Развој међупредметних компетенција кроз пројектну наставу
  • Упознавање са радом у Мудл окружењу
 • 2. недеља
  • Улога електронских сервиса у (пројектној) настави
  • Електронски сервиси за претрагу, чување и сараднички рад
 • 3. недеља
  • Примена веб алата на примеру пројектне наставе
  • Израда пројектног задатка

30

недеља: 3
бодова: 24

Цена за групу од 30 полазика је 75000 динара (по полазнику 2500 динара) бруто. У цену су урачунати хонорари за модераторе, наставни материјали, административни трошкови и организација непосредног дела семинара.