ВЕШТИНА ВЛАДАЊА СОБОМ - АСЕРТИВНА КОМУНИКАЦИЈА

Каталошки број програма: 23  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961 , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Лидија Ристић-Милојевић, Дипломирани психолог, Војска Србије; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог, Vossloh Мин Скретнице

Лидија Ристић-Милојевић, Дипломирани психолог, Војска Србије; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог, Vossloh Мин Скретнице; Данијела Милошевић, Докторанд педагогије, мастер педагог, Филозофски факултет Ниш; Марија Милановић, Дипломирани психолог, Енглеско-развојно забавиште „Менссана”; Светлана Петровић, Спец. политиколог-медијација,д. педагог, Техничка школа

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапредити вештине комуникације код наставника, стручних сарадника, васпитача и директора установа и мотивисати их да технике асертивне комуникације примењују у раду са децом, као и у међусобној комуникацији.

- Остварити увид у узроке неадекватне комуникације - Идентификовати проблеме који настају када лоше комуницирамо, са освртом на последице лоше комуникације у одељењу и школи - Истаћи разлику између асертивне и неасертивне комункације - Увежбавање активног слушања - Представити учесницима технике асертивне комуникације, са акцентом на оне које су погодне за рад са децом - Представити учесницима поруке које (не) треба упућивати ученику (детету) - Истаћи бенефите асертивне комуникације и значај за развијање здраве и самопоуздане личности и квалитетних међуљудских односа - Увежбавање асертивне комуникације кроз играње улога

По завршетку обуке учесници ће: - Унапредити своја знања из области комуникације - Успешно идентификовати узроке и последице неадекватне комуникације у школи - Бити у стању да употребе асертивне технике на правилан и примерен начин у комуникацији са ученицима.

 • 1. дан
  • Упознавање и очекивања
  • Шта је комуникација
  • Асертивна, агресивна и дефанзивна комункација
  • Узроци неадекватне комуникације
  • Проблеми који настају када лоше комуницирамо
  • Последице лоше комуникације у одељењу и школи/вртићу/ дому ученика
  • Вербална и невербална комуникација
 • 2. дан
  • Активно слушање
  • Технике асертивне комуникације
  • Поруке које (не)треба упућивати ученику (детету)
  • Упућивање критике и похвале ученику.
  • Увежбавање асертивне комуникације у специфичним ситуацијама - играње улога

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 6 900 динара и укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Светозар Милетић", Немањина 25, Земун, Београд Лидија Ристић-Милојевић, Сандра Мојашевић 29 3.92
2 ОШ "Ослободиоци Београда", Прерадовићева 2, Београд Лидија Ристић-Милојевић, Данијела Милошевић 30 3.98

Укупно учесника: 59 | Просечна оцена: 3.95