Управљање стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир”

Каталошки број програма: 265  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд, drustvo@pedagog.rs, 003812687749, 0668013246,

Јелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 0112687749, 0668013246,

Наташа Стојановић, , Гимназија „Свети Сава„; Маријана Бјековић, Дипломирани биолог, Гимназија„Свети Сава„; Тамара Ђорђевић, VII-1 дипломирани психолог, Гимназија ,,Свети Сава '' Београд; Лепа Ђокић, Дипломирани психолог, Железничка техничка школа;

Маријана Бјековић, Дипломирани биолог, Гимназија„Свети Сава„; Тамара Ђорђевић, VII-1 дипломирани психолог, Гимназија ,,Свети Сава '' Београд; Лепа Ђокић, Дипломирани психолог, Железничка техничка школа;

здравствено васпитање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Повећање задовољства послом наставника и његовог утицаја на квалитет подучавања ученика Повећање мотивације ученика за учење и школско постигнуће Повећање задовољства у процесу учења и боравка у школи

Увођење стрес-протективних фактора у живот школе Усвајање вештина заштите од изгарања на послу наставника Помоћ наставницима за боље сналажење у школском окружењу Унапређење вештина саветовања ученика у превазилажењу стресних ситуација у школи Унапређење вештина превазилажења стреса код ученика

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОкупациони стрес наставникаДебата „Лако је вама у школи„ – ученици и наставници под стресомСтрес као савремена зараза у учионициПаузаСвети грал или трагање за тајнама срећеУметност управљања стресом у учионициПаузаПлан унапређења квалитета живота у учионици у наредном школском полугодиштуПлан унапређења квалитета личног живота наставника у следећих годину данаПитања учесникаПроблемске ситуације у школи и животу наставникаСумирање и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 динара, с тим што максимална цена за групу од 30 учесника не прелази суму од 55 000 динара. Цена укључује: хонораре за водитеље, радни материјал, консултације водитеља и полазника након обуке у вези са применом наученог у пракси, израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дом ученика "Јелица Миловановић", Крунска 8, Београд Маријана Бјековић, Тамара Ђорђевић 23 3.73

Укупно учесника: 23 | Просечна оцена: 3.73