Педагошка документација у облаку

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 381  

Да

Центар за унапређење наставе Абакус, Љубише Миодраговића 7ж/5 Београд, goranabakus@gmail.com, 0648090630, 0648090631

Горан Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 0648090630, 0641730170

Горан Станојевић, дип. инж. саобраћаја, Средња техничка ПТТ школа; Оливера Марковић, Професор математике и информатике, Електротехничка школа „Мија Станимировић“; Вела Чоја, дип. инж. електротехнике, Средња техничка ПТТ школа; Милена Крстић, дипломирани инжењер електротехнике , Електротехничка школа „Никола Тесла“ Ниш

Горан Станојевић, дип. инж. саобраћаја, Средња техничка ПТТ школа; Оливера Марковић, Професор математике и информатике, Електротехничка школа „Мија Станимировић“; Вела Чоја, дип. инж. електротехнике, Средња техничка ПТТ школа; Милена Крстић, дипломирани инжењер електротехнике , Електротехничка школа „Никола Тесла“ Ниш

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање информатичких компетенција наставника у вођењу педагошке документације применом eлектронских сервиса на Интернету

Овај програм осмишљен је са циљем да се: - подигне ниво ефикасности и квалитета вођења педагошке документације и тиме олакша и унапреди овај део посла - оспособе наставници за израду електронске педагошке документације на Cloud сервисима - практично оспособе наставници за колаборативан рад над дељеном педагошком документацијом у синхорном режиму - практично оспособе наставници за дељење и објављивање документације путем интернета применом неког од сервиса (Google сервиса, Microsoft OneDrive и сл.), као и за удаљено штампање докумената - практично оспособе наставници да управљају приступним правима над онлај ресурсима предагошке документације

После завршеног курса наставници ће бити обучени да воде у педагошку документацију на Cloud сервисима и да управљају пристуним правима над тим документима. Наставници ће моћи да сами израђују шаблоне, праве упитнике, тестове, анкете и да их објављују на Интернету. Наставници ће бити оспособљени на Cloud сервисима заједно раде на документима у постојећим колаборативним окружењима као и да штампају документе на удаљеним местима путем интернета.

 • 1. недеља
  • Елементи педагошке документације и начини вођења
  • Могућности примене Cloud сервиса у вођењу педагошке документације
  • Израда, објава, подела и штампа елетронске педагошке документације
 • 2. недеља
  • Рад са онлајн сервисима – Гугл сервис и Мајкрософт сервис
 • 3. недеља
  • Сараднички рад и дељење педагошке докуметације

30

недеља: 3
бодова: 20

Цена по учеснику је 2500 динара. У цену су урачунати хонорари за модераторе, наставни материјали, административни трошкови и организација непосредног дела семинара.