Од игре до уметности – драмски метод у настави

Каталошки број програма: 830  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Александра Павловић, Професор српског језика и књижевности, Медицинска школа ''Др Андра Јовановић#", Шабац; Снежана Поповић, Професор разредне наставе, ОШ''Вук Караџић'' Шабац; Весна Петровић, Професор разредне наставе, ОШ''Вук Караџић''Шабац;

Александра Павловић, Професор српског језика и књижевности, Медицинска школа ''Др Андра Јовановић#", Шабац; Снежана Поповић, Професор разредне наставе, ОШ''Вук Караџић'' Шабац;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обука и стицање професионалних компетенција наставника за примену драмског метода у настави српског језика у основној школи.

-Rазвијање маште и креативног начина размишљања; -правилно дисање и развијање чула; -усвајање драмских елемената,техника и вештина; -развијање спонтаности у драмском изражавању; -култивисање говора и покрета на сцени; -развијање самокритичности и објективног сагледавања; -развијање толеранције, поштовања и прихватања различитости; -освешћивања значаја лепог понашања и ненасилне комуникације.

наставник разредне наставе

1. данУводни деоО драмском методу у наставиТелесно кинестетичкe aктивностиВербално – лингвистичке активностиМузичке активностиИнтерперсоналне активностиИнтраперсоналне активностиИзрада сценарија за час реализован драмским методом у настави- групни радЕвалуација и подела сертификата

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Шабац, ОШ "Лаза К. Лазаревић" Александра Павловић, Снежана Поповић 27 3.94
2 Трстеник, ОШ "Живадин Апостоловић" Александра Павловић, Снежана Поповић 26 3.88

Укупно учесника: 53 | Просечна оцена: 3.91