Практични приступи деци са аутизмом и АДХД

Каталошки број програма: 184  

Не

Основна и средња школа 9. мај, Народне Омладине 16, Зрењанин, soluski@mts.rs, 023589020, ,

Јелена Панић, panicjelena@yahoo.com, 023589020, 0642554417,

Снежана Олушки Влачић, мастер дефектолог, Основна и средња школа "9.мај"; Драгана Клаћ, мастер дефектолог, основна и средња школа "9.мај";

Снежана Олушки Влачић, мастер дефектолог, Основна и средња школа "9.мај"; Драгана Клаћ, мастер дефектолог, основна и средња школа "9.мај"; Јелена Панић, Постапсолвент Дефектолошког факултета, Основна и средња школа "9.мај";

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Проширивање научно заснованих елемената и карактеристика аутизма и АДХД по развојним стадијумима; Јачање умећа полазника о методама рада и њихова практична примена са особама са аутзизмом и АДХД; Оснаживање полазника за примену нових иновативних мето

Упознавање са новим трендовима у раду код деце са аутизмом; Овладавање новим м,етодама рада са децом са аутизмом и АДХДом; Избор метода рада сходно потребама и могућностима деце са аутизмо и АДХДом; Овладавање начинима практичне применекомбинованих метода у раду са децом са аутизмом и АДХДом

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данТеоријске основе и примена АБА методаМодели практичне примене ТЕАЦЦХ методеОснове музикотерапије и примена у раду са децом са аутизмом и АДХД2. данМултидисциплинарност и практична примена у раду са децом са аутизмом и АДХДПримена метода у изради ИОПа

30

дана: 2
бодова: 13

Цена обуке по учеснику износи нето 3.000,00 динара. У цену котизације су укључени штампани и електронски материјали и сертификати. Установа организатор семинара дужна је да обезбеди смештај, освежење и путне трошкове за предаваче.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Кнез Сима Марковић", Светосавска 77, Барајево Драгана Клаћ, Јелена Панић 30 3.99
2 ПУ "Камени", улица Школска 6, Пећинци Драгана Клаћ, Јелена Панић 30 3.98
3 ОШ "11.октобар", Кајмакчаланска 24, Лесковац Драгана Клаћ, Јелена Панић 23 3.99
4 ШОСО "Јелена Варјашки", Вршац Драгана Клаћ, Јелена Панић 30 3.99
5 ОШ Херој Пинки, Трг Братства и јединства 12, Бачка Паланка Драгана Клаћ, Јелена Панић 22 3.97
6 Основна школа "Десанка Максимовић", Нови Пазар Снежана Олушки Влачић, Јелена Панић 30 4

Укупно учесника: 165 | Просечна оцена: 3.99