Дуално образовање – учење кроз рад

Каталошки број програма: 905  

Не

Правно-пословна школа Ниш, Трг Краља Милана 8 Ниш, abskola@eunet.rs, 018249270, 018526957, 018249270

Саша Манић, manic.sasa@live.com, 018220424, 063411456,

Милорад Гавриловић, Дипломирани математичар, ”Правно – пословна школа Ниш”; Ана Јанковић, Мастер, Правно-пословна школа Ниш; Милош Тодоровић, доктор економских наука, Економски факултет Ниш; Жаклина Миливојевић Вуковић, Магистар наука, Правно – пословна школа Ниш; Љубинка Динић, Дипломирани економиста, „Правно-пословна школа Ниш”, Ниш; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно - пословна школа Ниш;

Милорад Гавриловић, Дипломирани математичар, ”Правно – пословна школа Ниш”; Ана Јанковић, Мастер, Правно-пословна школа Ниш; Милош Тодоровић, доктор економских наука, Економски факултет Ниш; Жаклина Миливојевић Вуковић, Магистар наука, Правно – пословна школа Ниш; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно - пословна школа Ниш;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за рад у школи која је у дуалном образовању уз развијање компетенција за прилагођавање наставног плана и програма у складу са потребама партнера из привреде.

Јачање компетенција наставника, усвајањем знања о основама и начином остваривања дуалног образовања. Оспособљавање наставника за успешно координисање између ученика, родитеља, послодавца и осталих субјеката у дуалном образовању. Јачање компетенције наставника за реализацију наставе методама, студија на случају и пројекат у настави. Развијање вештина наставника за праћење напредовања код ученика током практичног рада код послодавца. Развијање вештина код наставника за организацију наставе, формулисање циљева и исхода наставе у којој је заступљена корелација више предмета и повезивање обавезних програма са садржајима, проблемима и специфичностима у предузећима и институцијама са којима се реализује дуално образовање.

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данДуално образовање у Србији Педагошка паузаУслови за остваривање дуалног образовањаПаузаНаставни план и програм усклађен са специфичностима послодавца, методом студија на случајуПедагошка паузаНаставни план и програм усклађен са специфичностима послодавца, пројектном методом

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма износи 1.500,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе, као и трошкове удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује и трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Трговинска школа Ниш, Мајаковског 2, Ниш Милорад Гавриловић, Саша Манић 30 3.9
2 Угоститељско-туристичка школа у Нишу, Мајаковског бр 2 Ниш Милорад Гавриловић, Ана Јанковић, Жаклина Миливојевић Вуковић 30 3.89
3 Правно-пословна школа Ниш, Трг Краља Милана бр.8 Ниш Милош Тодоровић, Жаклина Миливојевић Вуковић 24 3.95
4 Правно-пословна школа Ниш, Трг Краља Милана бр. 8 Ниш Милош Тодоровић, Жаклина Миливојевић Вуковић 22 3.68
5 Куршумлијско-подујевска економско техничка школа ул. Карађорђева бр 2 Куршумлија Милорад Гавриловић, Жаклина Миливојевић Вуковић, Саша Манић 30 3.59
6 Средња школа Душан Тривунац Драгош Гордане Тодоровић бб Сврљиг Милорад Гавриловић, Саша Манић 30 3.85
7 Сокобања, средња школа Бранислав Нушић, Митрополита Михаила 5 Милорад Гавриловић, Ана Јанковић, Жаклина Миливојевић Вуковић 30 3.9
8 Правно-пословна школа Ниш, Трг Краља Милана бр. 8 Ниш Милош Тодоровић, Жаклина Миливојевић Вуковић 30 3.87
9 Регионални центар за стручно усавршавање, Балканска 63 Крушевац Милорад Гавриловић, Жаклина Миливојевић Вуковић, Саша Манић 27 3.88
10 Средња школа Никола Тесла, Бољевац Улица: Кнеза Милоша 13 Бољевац Милорад Гавриловић, Жаклина Миливојевић Вуковић, Саша Манић 26 3.85
11 Средња сручна школа , Београдска 22 , Ниш Милорад Гавриловић, Жаклина Миливојевић Вуковић 30 3.93
12 Регионални центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63 Крушевац Милорад Гавриловић, Ана Јанковић, Жаклина Миливојевић Вуковић 21 3.96
13 Млекарска школа Пирот Милорад Гавриловић, Ана Јанковић, Жаклина Миливојевић Вуковић, Саша Манић 28 3.71
14 Београд Милорад Гавриловић, Ана Јанковић, Жаклина Миливојевић Вуковић 28 3.96
15 Угоститељско туристичка школа Ниш Милорад Гавриловић, Жаклина Миливојевић Вуковић 30 3.94
16 24.04.2021. Милорад Гавриловић, Ана Јанковић, Жаклина Миливојевић Вуковић, Саша Манић 29 3.98
17 CSU Leskovac Милорад Гавриловић, Ана Јанковић, Жаклина Миливојевић Вуковић 29 3.99
18 RC Smederevo Ана Јанковић, Жаклина Миливојевић Вуковић 26 3.99
19 РЦ Нови Пазар Милорад Гавриловић, Ана Јанковић, Жаклина Миливојевић Вуковић, Саша Манић 1 4
20 Centar za obrazovanje Kragujevac Милорад Гавриловић, Ана Јанковић, Жаклина Миливојевић Вуковић 21 3.98

Укупно учесника: 522 | Просечна оцена: 3.89